النساء ١٠٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آری، شما همانها هستید که در زندگی این جهان، از آنان دفاع کردید! اما کیست که در برابر خداوند، در روز رستاخیز از آنها دفاع کند؟! یا چه کسی است که وکیل و حامی آنها باشد؟!

هان! اينك شما در زندگى دنيا از ايشان دفاع كرديد، پس چه كسى روز رستاخيز [در دفاع‌] از آنان با خداوند مجادله خواهد كرد يا چه كسى حامى و مدافع آنها خواهد بود

هان، شما همانان هستيد كه در زندگى دنيا از ايشان جانبدارى كرديد، پس چه كسى روز رستاخيز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواهد كرد؟ يا چه كسى حمايتگر [و مدافع‌] آنان تواند بود؟

به فرض که شما خود از طرف آنها در زندگانی دنیا دفاع توانید کرد، کدام کس طرفداری آنها را روز قیامت خواهد نمود؟ و چه کس به وکالت آنها تواند برخاست؟

این شما [قبیله و عشیره خائنین] هستید که در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید، ولی چه کسی است که در روز قیامت در برابر خدا از آنان دفاع کند؟ یا چه کسی است که [برای رهایی آنان از عذاب] کارسازشان باشد؟

هان، اين شماييد كه در اين جهان از آنان سخت جانبدارى كرديد، كيست كه در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبدارى كند يا چه كسى وكيل آنها خواهد بود؟

بهوش باشید که گیریم شما از ایشان در زندگانی دنیا دفاع کردید، آنگاه در روز قیامت چه کسی از آنان در برابر خداوند دفاع می‌کند یا چه کسی نگهبان ایشان است؟

هان! اينك شماييد كه در زندگى دنيا [در دفاع‌] از آنان ستيزه كرديد پس كيست كه در روز رستاخيز [در دفاع‌] از آنها با خدا ستيزه كند يا كيست كه كارساز آنان باشد؟

هان! گیرم که شما در این دنیا از آنان دفاع کردید، در آخرت چه کسی در برابر خدا از آنان دفاع می‌کند، یا چه کسی حافظ و یاور ایشان خواهد شد؟

هان! شما همانان هستید که در زندگی دنیا(تان) از اینان جانبداری کردید. پس چه کس به روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبداری خواهد کرد؟ یا چه کسی حمایتگر و کارگزار آنان خواهد بود؟

اینک شما از ایشان دفاع کردید در زندگانی دنیا پس کیست تا خدا را دفاع کند از ایشان روز قیامت یا کیست که باشد بر ایشان وکیل‌


النساء ١٠٨ آیه ١٠٩ النساء ١١٠
سوره : سوره النساء
نزول : ٨ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٩
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«هَآ أَنتُمْ هؤُلآءِ»: هان! شما اینانید. شما کسانی باشید. (أَنتُمْ) مبتدا، و (أوْلآءِ) خبر است و (هَآ) در هر دو، حرف تنبیه است. «جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ»: از آنان دفاع کردید. «وَکِیلاً»: حافظ. یاور. (نگا: آل‌عمران / .

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا «109»

هان شما همانها هستيد كه در زندگى دنيا از ايشان (خائنان) جانبدارى كرديد، پس چه كسى در روز قيامت در برابر خداوند از آنان جانبدارى خواهد كرد؟ يا چه كسى (در آن روز،) وكيل و مدافع آنان خواهد شد؟

نکته ها

در سه آيه 107 تا 109، به سه گروه سه هشدار داده شده است:

به قاضى مى‌گويد: مواظب باش از مرز حقّ تجاوز نكنى. «بِما أَراكَ اللَّهُ»

جلد 2 - صفحه 156

به خائن مى‌گويد: خدا ناظر كار توست. «هُوَ مَعَهُمْ»

به مدافع خائن مى‌گويد: تلاش شما به درد قيامت نمى‌خورد. «فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ»

پیام ها

1- خائنان، به حاميان امروز خود دلخوش نباشند كه فردايى هست. همه‌ى حمايت‌ها از خائنان، موقّت و زودگذر است. «فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ»

2- حكم دادگاه در دنيا نافذ است، ولى مجرم، حساب كار خود را براى قيامت بكند كه آن روز تنهاست. «فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ»

3- وكيل مدافع خائن نشويم و فريب حقّ الوكاله‌ى او را نخوريم. «فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ»

4- مظلومانى كه در دنيا نتوانند حقّشان را بگيرند، دلگرم باشند كه در قيامت، پشتيبان دارند و به حساب ظالم رسيدگى مى‌شود. فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ‌ ...

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109)

ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ: آگاه شويد شما اى بنى ظفر، آن گروهيد از جمله اهل جاهليت كه، جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: دفع كنيد از خائنان، خيانت را به جدال و خصومت در زندگى دنيا، فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: پس كيست آنكه خصومت كند با خدا، و دفع خيانت كند از ايشان در روز قيامت، أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا: يا كيست كه باشد بر ايشان نگهبان كه نگذارد ايشان را عذاب كنند، و يا حمايت كننده‌اى كه عذاب از ايشان باز دارد، يعنى هيچكس نيست كه بتواند دفع عذاب از كسى نمايد.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109)

ترجمه‌

هان شما آنگروهيد كه مدافعه نموديد از آنها در زندگانى دنيا پس كيست كه محاجّه نمايد با خدا از قبل آنها در روز قيامت يا كيست كه باشد بر ايشان كار گذار..

تفسير

شخص عاقل بايد از كسى طرفدارى و حمايت نمايد كه بتواند تا آخر از او نگهدارى نمايد نه آنكه چند روزى بيش نباشد و بالاخره خودش و او رسوا شوند مانند قوم بشير كه بروايت قمى ره خواستند از او و برادرانش حمايت نمايند و اين آيه و آيه قبل نازل شد و منصرف شدند و اگر هم منصرف نميشدند و مدافعه مينمودند در روز قيامت نميتوانستند از عذاب الهى جلوگيرى كنند و در مقابل خداوند حجتى براى آنها اقامه نمايند.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


ها أَنتُم‌ هؤُلاءِ جادَلتُم‌ عَنهُم‌ فِي‌ الحَياةِ الدُّنيا فَمَن‌ يُجادِل‌ُ اللّه‌َ عَنهُم‌ يَوم‌َ القِيامَةِ أَم‌ مَن‌ يَكُون‌ُ عَلَيهِم‌ وَكِيلاً (109)

‌بر‌ فرض‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌در‌ دنيا طرفداري‌ ‌از‌ سارق‌ و خائن‌ كرديد و ‌او‌ ‌را‌ تبرئه‌ نموديد و بگردن‌ ديگران‌ بار كرديد اما فرداي‌ قيامت‌ ‌که‌ يَوم‌َ تُبلَي‌ السَّرائِرُ ‌است‌ كيست‌ ‌آنها‌ ‌را‌ تبرئه‌ كند و طرفداري‌ نمايد آيا كسي‌ هست‌ ‌که‌ كفايت‌ كند ‌آنها‌ ‌را‌ و وكالت‌ نمايد ‌براي‌ ‌آنها‌ ‌که‌ وكيل‌ مدافع‌ ‌باشد‌ البته‌ نيست‌ و نخواهد ‌بود‌ و عمل‌ ‌هر‌ كسي‌ بار ‌بر‌ ‌خود‌ ‌او‌ ‌است‌.

ها أَنتُم‌ ها حرف‌ ندا ‌است‌ خطاب‌ بمخاصمين‌ و مدافعين‌ ‌است‌ هؤلاء اشاره‌ بخائنين‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌براي‌ تبرئه‌ ‌آنها‌ مخاصمه‌ و مجادله‌ ميكنيد جادَلتُم‌ مجادله‌ كرديد عنهم‌ ‌از‌ خائنين‌ فِي‌ الحَياةِ الدُّنيا فائده‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ ‌بر‌ فرض‌ ‌باشد‌

جلد 5 - صفحه 199

و تبرئه‌ شوند و رسوا نگردند و خيانت‌ ‌آنها‌ كشف‌ نشود همين‌ چهار روز دنيا ‌است‌ ‌در‌ نظر مسلمانان‌ ‌که‌ مأمور بظاهر هستند مثل‌ حكم‌ باسلام‌ منافق‌ ‌ يا ‌ بعدالت‌ فاسق‌ و اما ‌در‌ قيامت‌ ‌در‌ محكمه‌ عدل‌ الهي‌ ‌که‌ مطلع‌ ‌بر‌ بواطن‌ هست‌ بلكه‌ باطنها ظاهر ميشود و تمام‌ اهل‌ محشر مشاهده‌ ميكنند يوم تبلي‌ السرائر.

فَمَن‌ يُجادِل‌ُ اللّه‌َ عَنهُم‌ يَوم‌َ القِيامَةِ ‌من‌، استفهام‌ تقريري‌ و ‌ يا ‌ توبيخي‌ اشاره‌ بنفي‌ ‌است‌ ‌يعني‌ كسي‌ نيست‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ محكمه‌ مجادله‌ و مخاصمه‌ و مدافعه‌ نمايد ‌از‌ ‌آنها‌ و ‌آنها‌ ‌را‌ تبرئه‌ كند.

أَم‌ مَن‌ يَكُون‌ُ عَلَيهِم‌ وَكِيلًا و ‌هم‌ چنين‌ كسي‌ نيست‌ ‌که‌ عهده‌ دار ‌آنها‌ شود و ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ عذاب‌ خيانت‌ نجات‌ دهد و ‌اينکه‌ ‌آيه‌ تنبيه‌ اشخاص‌ متقلب‌ حيله‌ باز مكار ‌است‌ ‌که‌ ‌هر‌ نوع‌ تقلبي‌ و مكر و حيله‌ داشته‌ باشند غاية فائده‌ همين‌ عالم‌ دنيويست‌ و امروز بسيار ‌اينکه‌ نوع‌ تقلبات‌ رواج‌ دارد چه‌ ‌در‌ معاملات‌ كمتر جنسي‌ پيدا ميشود ‌که‌ ‌در‌ ‌او‌ تقلب‌ نباشد و چه‌ ‌در‌ معاشرات‌ كمتر كسي‌ پيدا ميشود ‌که‌ اهل‌ صداقت‌ و واقعيت‌ ‌باشد‌ ‌در‌ معاشرت‌ ‌با‌ ديگران‌ و چه‌ ‌در‌ عقائد كمتر كسيست‌ ‌که‌ باطنش‌ موافق‌ ظاهرش‌ ‌باشد‌ و چه‌ ‌در‌ اخلاقيات‌ و تمام‌ اينها فرداي‌ قيامت‌ رسوا خواهند شد مگر اينكه‌ توبه‌ كنند و حقوق‌ ذوي‌ الحقوق‌ ‌را‌ رد كنند خداوند ستار العيوب‌ عيوب‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مخفي‌ فرمايد چنانچه‌ ‌آيه‌ ‌بعد‌ اشاره‌ دارد.

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- دفاع از خائن، عملى نکوهیده و مورد توبیخ خداوند (هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحیوة الدنیا) کلمه «هولاء»، اشاره به خیانتکاران است.

۲- در روز قیامت، هیچکس توان دفاع از خائن را در برابر خداوند ندارد. (هأنتم هؤلاء جدلتم ... فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمة)

۳- تلاش برخى مسلمانان در صدر اسلام، براى دفاع از خیانتکاران در پیشگاه پیامبر (ص) (هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم) با توجه به شأن نزول که در مورد ابن ابیرق و دیگران وارده شده است.

۴- تبرئه خیانتکاران در دنیا، مانع گرفتارى آنان به عذاب اخروى نخواهد شد. (هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحیوة الدنیا فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمة)

۵- دادخواهى خداوند از خیانت پیشگان در قیامت (فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمة)

۶- در قیامت، مانعى در برابر اجراى حکم الهى در مورد خائنان نخواهد بود. (فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمة ام من یکون علیهم وکیلا)

۷- در دادگاه قیامت، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جایى براى وکیل مدافع نیست. (و کان اللّه بما یعملون محیطاً ... فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمة ام من یکون علیهم وکیلا) «وکیل» به کسى گفته مى شود که کارهاى دیگرى را بر عهده مى گیرد و امور وى را تدبیر مى کند و مراد از آن در آیه وکالت در دفاع خواهد بود که از آن به وکیل مدافع تعبیر مى شود.

۸- صدور حکم قاضى، موجب تغییر حق و واقع نخواهد شد. (هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحیوة الدنیا فمن یجدل اللّه عنهم فى یوم القیمة) از اینکه خداوند مى فرماید: بر فرض که در دنیا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه کردید، در قیامت چه خواهید کرد، معلوم مى شود حکم قاضى ایجاد حق نمى کند و واقع را تغییر نمى دهد.

موضوعات مرتبط

  • اسلام: تاریخ صدر اسلام ۳
  • خائنان: حمایت از خائنان ۱، ۲، ۳، ۴ ; خائنان در قیامت ۲، ۵، ۶ ; عذاب اخروى خائنان ۴ ; کیفر خائنان ۶ ; مؤاخذه خائنان ۵
  • خدا: سرزنشهاى خدا ۱ ; علم خدا ۷
  • عمل: ناپسند ۱
  • قاضى: قضاوت قاضى ۸
  • قضاوت: آثار قضاوت ۸ ; علم در قضاوت ۷
  • قیامت: قضاوت در قیامت ۷ ; وکالت در قیامت ۷
  • مسلمانان: صدر اسلام ۳

منابع