الليل ٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

امّا کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد،

و اما آن كه بخل ورزيد و [از دين‌] بى‌نيازى نمود

و اما آنكه بخل ورزيد و خود را بى‌نياز ديد،

اما هر کس بخل ورزید و خود را (از لطف خدا) بی نیاز دانست.

و اما کسی که [از انفاق ثروت] بخل ورزید و خود را بی نیاز نشان داد

اما آن كس كه بخل و بى نيازى ورزيد،

و اما کسی که دریغ‌ورزید و بی‌نیازی نمود

و اما هر كه بخل ورزيد- حق خدا را در مال ادا نكرد- و بى‌نيازى نمود- از دين حق و ثواب الهى-

و امّا کسی که تنگ‌چشمی بکند (و به بذل و بخشش دارائی در راه خدا دست نیازد) و خود را بی‌نیاز (از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی) بداند.

و اما آن کس که بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دید،

و اما آنکه بخل ورزید و بی‌نیازی گرفت‌


الليل ٧ آیه ٨ الليل ٩
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إسْتَغْنَی»: خود را بی‌نیاز دانست. مراد بی‌نیاز از خدا، و مدد و یاری دنیوی، و اجر و پاداش اخروی یزدان جهان است (نگا: عبس / .

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - دسته اى از مردم، از صرف اموال خود در موارد لازم، بخل ورزیده و همواره درصدد ثروت اندوزى و غنى ساختن خویش اند. (و أمّا من بخل و استغنى) «بخل»; یعنى، دور نگه داشتن اندوخته ها، از مصارفى که منع آنها از آن شایسته نیست (مفردات).

۲ - حالت بخلورزى و ثروت اندوزى، ناپسند و نقطه مقابل تقوا است. (فأمّا من أعطى و اتّقى ... و أمّا من بخل و استغنى) صاحب «العین» گفته است: فعل «استغنى»، به معناى «به ثروت رسید» است. براساس این معنا، «استغناء»; یعنى، ثروت اندوزى و باب استفعال بودن آن، بر مبالغه در ثروت مندى دلالت دارد.

۳ - اعتماد به اموال خویش و احساس بى نیازى در برابر پاداش هاى موعودِ خداوند، خصلتى نکوهیده است. (و صدّق بالحسنى ... فأمّا من ... استغنى) مراد از «استغنى» - به قرینه جمله «صدّق بالحسنى» در آیات پیشین - ممکن است استغناى از «حسنى» (پاداش هاى نیک خداوند) باشد. بیان فرجام دشوار (العسرى) براى صاحبان این خصلت ها (در آیات بعد) بیانگر نکوهش آن خصلت ها است.

۴ - احساس بى نیازى از پاداش هاى موعود خداوند، زمینه بخل ورزى و ترک انفاق (فأمّا من أعطى ... و أمّا من بخل و استغنى) در برداشت یاد شده، عطف «استغنى» بر «بخل»، عطف سبب بر مسبب دانسته شده است.

موضوعات مرتبط

  • اتکا: سرزنش اتکا به مال ۳
  • انفاق: زمینه ترک انفاق ۴
  • بخل: زمینه بخل ۴; سرزنش بخل ۲
  • بخیلان :۱
  • تقوا: موانع تقوا ۲
  • ثروت اندوزان :۱
  • ثروت اندوزى: سرزنش ثروت اندوزى ۲
  • خدا: آثار بى نیازى از پاداشهاى خدا ۴; سرزنش بى نیازى از پاداشهاى خدا ۳
  • صفات: صفات ناپسند ۳
  • گروههاى اجتماعى :۱

منابع