الليل ٢١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و بزودی راضی و خشنود می‌شود!

|و به زودى خشنود گردد

و قطعاً بزودى خشنود خواهد شد.

و البته (در بهشت آخرت به آن نعمتهای ابدی) خشنود خواهد گردید.

و [بی تردید] به زودی [در قیامت با دریافت لطف، رحمت حق و پاداش بی پایان او] خشنود خواهد شد.

و زودا كه خشنود شود.

و زودا که خشنود شود

و هر آينه خشنود خواهد شد- آنگاه كه به ثواب و پاداش خود برسد-.

قطعاً (چنین شخصی، از کارهائی که کرده است) راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار خود دریافت می‌دارد) خوشنود خواهد شد.

و همانا در آینده‌ای دور، خشنود خواهد شد.

و همانا بزودی خوشنود شود


الليل ٢٠ آیه ٢١ الليل ٢٢
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لَسَوْفَ یَرْضَی»: راضی خواهد بود. راضی خواهد شد (نگا: توبه / ، نجم / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - انفاق گران باتقوا و مخلص، آینده اى سرشار از رضایت خاطر خواهند داشت. (و لسوف یرضى)

۲ - انفاق همراه باتقوا و اخلاص، مایه رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها در قیامت است. (و لسوف یرضى) رسیدن به مرحله رضایت، به معناى دست یافتن به تمام امورى است که شخص به آن رغبت دارد.

۳ - خداوند، تضمین کننده پاداش انفاق گرانِ باتقوا و برآورنده آرزوى آنان در رسیدن به مقام قرب الهى است. (إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى . و لسوف یرضى)

۴ - خداوند، بر وعده خود درباره رساندن انفاق گرانِ باتقوا به فرجامى رضایت بخش، سوگند یاد کرده است. * (و لسوف یرضى) «لام» در «لسوف»، لام قسم و یا لام ابتدا است; برداشت یاد شده، براساس احتمال اول است.

۵ - برخوردارى از توجّهات و عنایت هاى خداوند، مایه خشنودى انسان و دست یافتن او به فرجامى پسندیده و رضایت بخش (ابتغاء وجه ربّه ... و لسوف یرضى)

۶ - رضایت خداوند از انسان، در گرو تقوا و اخلاص در انفاق است. (الأتقى . الذى یؤتى ماله ... ابتغاء وجه ربّه الأعلى . و لسوف یرضى) چنانچه فاعل «یرضى» خداوند باشد، آیات پیشین در مقام بیان زمینه هاى رضایت او خواهد بود.

۷ - «وجه اللّه»، رضایت او است. (ابتغاء وجه ربّه ... و لسوف یرضى) در صورتى که فاعل «یرضى» خداوند باشد، وعده «رضایت او» به کسانى که طالب «وجه اللّه» هستند، بیانگر اتحاد آن دو خواهد بود.

موضوعات مرتبط

 • آرزو: زمینه اجابت آرزو ها در قیامت ۲
 • انسان: عوامل رضایت انسان ها ۵
 • انفاق: اخلاص در انفاق ۲; اهمیت اخلاص در انفاق ۶; اهمیت تقوا در انفاق ۶; تقوا در انفاق ۲
 • انفاقگران: پاداش انفاقگران ۴; حسن فرجام انفاقگران ۱; رضایت انفاقگران ۱; منشأ پاداش انفاقگران ۳; منشأ تحقق آرزوى انفاقگران ۳; منشأ تقرب انفاقگران ۳
 • خدا: آثار لطف خدا ۵; پاداشهاى خدا ۳; حتمیت وعده هاى خدا ۴; رضایت خدا ۷; زمینه رضایت خدا ۶
 • خواسته ها: زمینه اجابت خواسته ها در قیامت ۲
 • رضایت خدا: مشمولان رضایت خدا ۴
 • فرجام: عوامل حسن فرجام ۵
 • قرآن: سوگندهاى قرآن ۴
 • متقین: پاداش متقین ۴; حسن فرجام متقین ۱; رضایت متقین ۱; منشأ پاداش متقین ۳
 • مخلصان: حسن فرجام مخلصان ۱; رضایت مخلصان ۱
 • وجه الله :۷

منابع