الليل ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

کسی جز بدبخت‌ترین مردم وارد آن نمی‌شود؛

|كه جز تيره بخت‌ترين مردم، بدان نسوزد

جز نگون‌بخت‌تر[ين مردم‌] در آن درنيايد:

که هیچ کس در آن آتش در نیفتد مگر شقی‌ترین خلق.

[که] جز بدبخت ترین مردم در آن در نیایند.

جز اهل شقاوت بدان درنيفتد:

که جز شقاوت پیشه وارد آن نشود

در آن درنيايد و بدان نسوزد مگر آن بدبخت‌تر

بدان داخل نمی‌شود و نمی‌سوزد مگر بدبخت‌ترین (انسانها).

جز شقی‌ترین (مکلفان) آن را نیفروزد.

نچشدش جز بدبخت تری‌


الليل ١٤ آیه ١٥ الليل ١٦
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الأَشْقَی»: بدبخت‌ترین.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - شقاوت زمینه ساز گرفتارى به حرارت طاقت فرساى آتش جهنم است. (لایصلیهاإلاّ الأشقى) «صلى النار»; یعنى، با رنج و مشقت حرارت آن را تحمل کرد و «شقاوة»; یعنى، شدّت و دشوارى (قاموس). این واژه نقطه مقابل سعادت است. (مفردات راغب)

۲ - شقاوت، داراى مراتب گوناگون است. (الأشقى)

۳ - خلود در آتش جهنم، ویژه کسانى است که در بالاترین مرحله شقاوت اند. (لایصلیها إلاّ الأشقى) «صَلى»; یعنى، ملازم و همراه شد (لسان العرب، از قول زجاج) و ملازمت با آتش به جاودانگى در آن است. حصر موجود در آیه مربوط به ملازمت است; یعنى، جاودانگى در آتش، مخصوص کسانى است که در آیه بعد اهل تکذیب و اعراض معرفى شده اند و در بدترین نوع شقاوت به سر مى برند.

۴ - امکان خلودِ همه شقاوتمندان در آتش جهنم* (لایصلیها إلاّ الأشقى) تقابل «أشقى» و «أتقى» مى تواند، قرینه بر حصر اضافى باشد; یعنى، اگر گفته مى شود که تنها «شقى ترین مردم» در آتش جاودان است، مراد نفى خلود از دیگر شقاوتمندان نیست; بلکه تنها از فرد «أتقى» نفى خلود شده است.

۵ - رنج کافران و منکران هدایت هاى الهى در آخرت، سرآمد تمام رنج هاى دیگران در دنیا است. (الأشقى) «أشقى»، اسم تفضیل است و در این که مراد برترى شقاوت در مقایسه با چه کسى است; گفته هاى چندى ابراز شده است; از جمله این که «أشقى» تعبیرى دیگر از «کافر» است. چه آن که تمام سختى هاى مردم در دنیا (از قبیل فقر و مرض و...) در برابر سختى و شقاوت حاصل از کفر، اندک است.

۶ - تفاوتِ درجات آتش در جهنم (نارًا تلظّى . لایصلیها إلاّ الأشقى) حصر در این آیه، ممکن است ناظر به نوع آتشى باشد که در آیه قبل مطرح شد. بر این اساس، نکره بودن «ناراً» براى تنویع است; یعنى، نوع خاصى از آتش است که به شقى ترین افراد، اختصاص مى یابد و باقى اشقیا در انواع دیگر آن معذب اند.

۷ - شقاوت، برخاسته از بى تقوایى است. (الأشقى) به قرینه مقابله «أشقى» با «أتقى» (در آیات بعد)، مراد از «شقاوت» فاصله گرفتن از تقوا است.

موضوعات مرتبط

  • تقوا: آثار بى تقوایى ۷
  • جهنم: جاودانان در جهنم ۴; جاودانگى در جهنم ۳; زمینه جهنم ۱; مراتب آتش جهنم ۶
  • خدا: رنجهاى اخروى مکذبان هدایتهاى خدا ۵
  • رنج: سختى رنج هاى اخروى ۵
  • شقاوت: آثار شقاوت ۱; مراتب شقاوت ۲; منشأ شقاوت ۷
  • شقاوتمندان: شقاوتمندان در جهنم ۳، ۴
  • کافران: رنجهاى اخروى کافران ۵

منابع