الليل ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آخرت و دنیا از آن ماست،

|و آخرت و دنيا هم متعلق به ماست

و در حقيقت، دنيا و آخرت از آن ماست.

و ملک دنیا و آخرت از ماست (به هر که بخواهیم و صلاح دانیم می‌بخشیم).

و به یقین دنیا و آخرت در سیطره مالکیّت ماست.

و از آنِ ماست آن جهان و اين جهان.

و بی‌گمان [جهان‌] واپسین و نخستین ما راست‌

و هر آينه ما راست آن جهان و اين جهان.

و قطعاً آخرت و دنیا همه از آن ما است.

و به‌راستی دنیا و آخرت به‌درستی از ماست.

و همانا برای ما است بازپسین و نخستین‌


الليل ١٢ آیه ١٣ الليل ١٤
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٦
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لَلآخِرَةَ وَ الأُولَی»: آن جهان و این جهان. مقدّم شدن آخرت بر دنیا، به خاطر اهمّیّت فراوان و مقصود اصلی بودنِ آن است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - جهان آخرت و عالم دنیا، مملوک خداوند و در اختیار او است. (و إنّ لنا للأخرة و الأُولى)

۲ - مالکیت خداوند بر دنیا و آخرت، دلیل سلطه کامل او بر فرجام انسان هاى نیک و بد (فسنیسّره للیسرى ... للعسرى ... و إنّ لنا للأخرة و الأُولى)

۳ - بى ثمر بودن ثروت، در نجات از هلاکت و سقوط، برخاسته از سلطه کامل خداوند بر دنیا و آخرت است. (و ما یغنى عنه ماله إذا تردّى ... و إنّ لنا للأخرة و الأُولى)

۴ - خداوند، بى نیاز از انفاق، تقوا و ایمانِ مردم و مصون از آسیب بخلورزى و تکذیب گرىِ ثروت اندوزان * (فأمّا من أعطى ... و أمّا من بخل ... و إنّ لنا للأخرة و الأُولى)

موضوعات مرتبط

  • آخرت: احاطه بر آخرت ۳; مالک آخرت ۱، ۲
  • انفاق: آثار انفاق ۴
  • ایمان: آثار ایمان ۴
  • بخل: آثار بخل ۴
  • تقوا: آثار تقوا ۴
  • ثروت: بى تأثیرى ثروت ۳
  • ثروت اندوزان: آثار تکذیبگرى ثروت اندوزان ۴
  • خدا: بى نیازى خدا ۴; دلایل احاطه خدا ۲; مالکیت خدا ۱، ۲; مصونیت خدا ۴; نقش احاطه خدا ۳
  • دنیا: احاطه بر دنیا ۳; مالک دنیا ۱، ۲

منابع