الليل ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط می‌کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت!

|و آن‌گاه كه به هلاكت افتد، مالش به حال او سودى ندهد

و چون هلاك شد، [ديگر] مال او به كارش نمى‌آيد.

و گاه عذاب و هلاکت داراییش وی را هیچ نجات نتواند داد.

و هنگامی که [به چاه هلاکت و گودال گور] سقوط کند ثروتش [چیزی از عذاب خدا] را از او دفع نمی کند.

و چون هلاكش دررسد، دارايى‌اش به حالش سود نبخشد.

و چون به هلاکت افتد مالش به کار او نیاید

و چه سود دارد او را مالش آنگاه كه به هلاكت درافتد.

در آن هنگام که (به گور) پرت می‌گردد، دارائیش چه سودی به حال او دارد؟

و هنگامی که سقوط کرد، (دیگر) مالش به کارش نیاید.

و بی‌نیاز نکند از او مالش گاهی که تباه شود


الليل ١٠ آیه ١١ الليل ١٢
سوره : سوره الليل
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَا یُغْنِی عَنْهُ»: چه سودی به حال او دارد؟ سودی به حال او ندارد. واژه (مَا) استفهامیّه و برای انکار، یا حرف نفی است. «تَردَّی»: پرت گردید. سقوط کرد. مراد سقوط در قبر یا سرنگون شدن به دوزخ است. هلاک شد و مرد.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - ثروت بخیلان و زراندوزان، هنگام سقوط و هلاکتشان، کارساز نبوده و خطرى را برطرف نمى سازد. (و ما یغنى عنه ماله إذا تردّى) «أغنى عنه»; یعنى، او را کافى بود (مفردات راغب) و «أغن عنى شَرَّک»; یعنى، شرّ خود را برگردان و بازدار (نهایه ابن اثیر). براساس این دو معنا جمله «ما یغنى عنه ماله»; یعنى، ثروتش او را بى نیاز نمى سازد و از او [خطرى را] باز نمى دارد. «تردّى» به معناى در معرض هلاکت قرار گرفتن است (مفردات راغب) و فعل «تردّى»; یعنى، سقوط کرد. (قاموس)

۲ - بخلورزى، و زراندوزى و تکذیب وعده هاى خداوند، زمینه ساز سقوط و هلاکت (و أمّا من بخل ... إذا تردّى)

۳ - ترک انفاق و تقوا، ساقط کننده انسان و مایه هلاکت اخروى او است. (فأمّا من أعطى و اتّقى ... و أمّا من ... إذا تردّى)

۴ - سقوط و هلاکت ثروتمندان بخیل در دنیا و آخرت، گواه بى ثمر بودن ثروت و واهى بودن احساس بى نیازى آنان از پاداش هاى الهى است. (استغنى ... و ما یغنى عنه ماله إذا تردّى)

موضوعات مرتبط

  • انفاق: آثار ترک انفاق ۳
  • بخل: آثار بخل ۲
  • بخیلان: بى تأثیرى ثروت بخیلان ۱; حتمیت هلاکت بخیلان ۱; هلاکت اخروى بخیلان ۴; هلاکت دنیوى بخیلان ۴
  • تقوا: آثار بى تقوایى ۳
  • ثروت: بى ارزشى ثروت ۴
  • ثروت اندوزان: بى تأثیرى ثروت ثروت اندوزان ۱; حتمیت هلاکت ثروت اندوزان ۱
  • ثروت اندوزى: آثار ثروت اندوزى ۲
  • خدا: آثار بى نیازى از پاداشهاى خدا ۴; آثار تکذیب وعده هاى خدا ۲
  • هلاکت: زمینه هلاکت ۲; عوامل هلاکت اخروى ۳

منابع