الفاتحة ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

(خداوندی که) مالک روز جزاست.

صاحب روز جزا

[و] خداوند روز جزاست.

مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق).

مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است.

آن فرمانرواى روز جزا.

دادار روز جزا

خداوند و فرمانرواى روز پاداش.

مالک روز سزا و جزا است.

مالک روز بُروزِ طاعت.

که فرمانروای روز رستاخیز است‌


الفاتحة ٣ آیه ٤ الفاتحة ٥
سوره : سوره الفاتحة
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَالِکِ»: متصرّف. صاحب. خداوند. بدل یا صفت بشمار است. «الدِّینِ»: جزا. داوری. آئین.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، مالک و فرمانرواى روز قیامت است. (ملک یوم الدین) «مِلْک» در «مالک یوم الدین» ملک حقیقى است ; یعنى، وابستگى وجودى که لازمه آن تسلط کامل و همه جانبه مالک بر مملوک است. قابل ذکر است که «یوم الدین» هم مى تواند مفعول براى «مالک» باشد و هم مى تواند ظرف براى آن گرفته شود و در صورت دوم مفعول، کلمه اى همانند «الامور» خواهد بود; یعنى: مالک الامور فى یوم الدین. به هر تقدیر برداشت فوق از آن استفاده مى شود.

۲ - حسابرسى در روز قیامت و کیفر و پاداش دهى در آن روز، به دست خدا و در اختیار اوست. (ملک یوم الدین)

۳ - برپایى قیامت و قرار دادن روز جزا براى جهانیان، جلوه اى از رحمت خداوند است. (الرحمن الرحیم. ملک یوم الدین) مطرح کردن مسأله قیامت پس از بیان رحمت الهى، اشاره به برداشت فوق دارد.

۴ - بر پایى قیامت پرتوى از ربوبیت خدا بر جهان هستى است. (رب العلمین ... ملک یوم الدین) برداشت فوق از ارتباط «مالک یوم الدین» با «رب العالمین»، استفاده شده است.

۵ - روز قیامت، روز کیفر و پاداش است. (ملک یوم الدین) «دین» در اینجا به معناى جزا (کیفر و پاداش) و یا حساب است، و هر دو بازگشت به یک معنا دارند.

۶ - مالکیت خدا بر روز جزا و فرمانروایى او در آن روز، دلیل اختصاص ستایشها به اوست. (الحمد للّه ... ملک یوم الدین) «مالک یوم الدین» نیز مانند اوصاف گذشته به منزله دلیل براى «الحمد للّه» است.

موضوعات مرتبط

  • حمد: دلایل حمد خدا ۶
  • خدا: اختصاصات خدا ۲،۶; پاداشهاى اخروى خدا ۲; حاکمیت اخروى خدا ۱; حاکمیت خدا ۶; حسابرسى خدا ۲; کیفرهاى اخروى خدا ۲; مالکیت اخروى خدا ۱; مالکیت خدا ۶; مظاهر ربوبیت خدا ۴; مظاهر رحمت خدا ۳
  • قیامت: برپایى قیامت ۳، ۴; پاداش در قیامت ۵; حاکم قیامت ۱، ۶; حسابرسى در قیامت ۲، ۳; کیفر در قیامت ۵; مالک قیامت ۱، ۶; ویژگى هاى قیامت ۵، ۶

منابع