الفاتحة ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

(خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).

آن هستى بخش مهربان

رحمتگر مهربان،

خدایی که بخشنده و مهربان است.

رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.

آن بخشاينده مهربان،

خدای رحمان مهربان‌

آن بخشاينده مهربان

بخشنده‌ی مهربان است.

(خدای) رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان.

بخشاینده مهربان‌


الفاتحة ٢ آیه ٣ الفاتحة ٤
سوره : سوره الفاتحة
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الرَّحْمنِ»: و «الرَّحِیمِ». هر دو صیغه مبالغه‌اند و صفت (الله) می‌باشند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند رحمان (داراى رحمت گسترده) و رحیم (مهربان) است. (الرحمن الرحیم)

۲ - همه موجودات برخوردار از رحمت گسترده خداوند هستند. (الرحمن)

۳ - خداوند به همه بندگان مهربان است. (الرحیم)

۴ - تدبیر هستى بر اساس رحمت الهى است. (رب العلمین. الرحمن الرحیم) توصیف خداوند به رحمانیت و رحیمیت، پس از بیان تدبیر جهان هستى به دست او، بیانگر برداشت فوق است.

۵ - رحمانیت و رحیمیت خدا، دلیل اختصاص ستایشها به اوست. (الحمد للّه رب العلمین. الرحمن الرحیم) «الرحمان الرحیم» نیز مانند «رب العالمین» به منزله دلیل براى «الحمد للّه» است; یعنى، چون خداوند رحمان و رحیم است، شایسته ستایشها مى باشد.

۶ - تدبیر و تربیت باید همراه با مهربانى و عطوفت باشد. (رب العلمین. الرحمن الرحیم)

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: تدبیر آفرینش ۴
  • اسماء و صفات: رحمان ۱; رحیم ۱
  • تربیت: روش تربیت ۶; مهربانى در تربیت ۶
  • حمد: دلایل حمد خدا ۵
  • خدا: آثار رحمت خدا ۴; اختصاصات خدا ۵; انتفاع از رحمت خدا ۲; ربوبیت خدا ۴; رحمانیت خدا ۵; رحمت عام خدا ۱،۲; رحیمیت خدا ۵; مهربانى خدا ۱، ۳
  • مدیریت: روش مدیریت ۶; مهربانى در مدیریت ۶
  • مهربانى: اهمیّت مهربانى ۶

منابع