الغاشية ٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

غذایی که نه آنها را فربه می‌کند و نه از گرسنگی می‌رهاند!

كه نه فربه كند و نه گرسنگى زدايد

[كه‌] نه فربه كند، و نه گرسنگى را باز دارد.

که آن طعام (هر چه خورند) نه فربه‌شان کند و نه سیرشان گرداند.

که نه فربه می کند و نه از گرسنگی بی نیاز می نماید.

كه نه فربه مى‌كند و نه دفع گرسنگى.

که نه فربه گرداند، و نه گرسنگی را چاره کند

كه نه فربه مى‌كند و نه از گرسنگى سودى دهد- گرسنگى را از ميان نمى‌برد-.

نه فربه خواهد کرد و نه از گرسنگی خواهد رهاند.

(خوراکی که) نه فربه کند و نه از گرسنگی بی‌‌نیاز کند؛

نه فربه سازد و نه بی‌نیاز کند از گرسنگی‌


الغاشية ٦ آیه ٧ الغاشية ٨
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لا یُسْمِنُ»: چاق و فربه نمی‌سازد. «لا یُغْنی»: بی‌نیاز نمی‌گرداند. «جُوعٍ»: گرسنگی.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - دوزخیان، همواره ضعیف و لاغر مانده و در شدت گرسنگى به سر خواهند برد. (لایسمن و لایغنى من جوع) کلمه «جوع»، نکره است و چون کلام منفى است، بر عموم دلالت دارد. بنابراین هر گونه گرسنگى که به تصور مى آید، درباره دوزخیان مصداق خواهد داشت.

۲ - گیاه خوراکى دوزخیان، فاقد انرژى است و از لاغرى آنان نمى کاهد. (لایسمن) «سِمَن»، نقطه مقابل لاغرى است. (مفردات راغب)

۳ - خوردن گیاه «ضریع»، دوزخیان را از گرسنگى نجات نخواهد داد. (و لایغنى من جوع)

۴ - معاد، جسمانى است. (لایسمن) چاقى و لاغرى، تنها در مورد اجسام تصور دارد.

موضوعات مرتبط

  • جهنم: ویژگیهاى خوردنیهاى جهنم ۲
  • جهنمیان: بى تأثیرى خوردنیهاى جهنمیان ۲; جاودانگى گرسنگى جهنمیان ۳; جاودانگى لاغرى جهنمیان ۲; شدت ضعف جهنمیان ۱; شدت گرسنگى جهنمیان ۱; شدت لاغرى جهنمیان ۱; ویژگیهاى خوردنیهاى جهنمیان ۳
  • معاد: معاد جسمانى ۴

منابع