الغاشية ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آتش سوزان وارد می‌گردند؛

[ناچار] به آتشى سوزان در آيند

[ناچار] در آتشى سوزان درآيند.

به آتش فروزان دوزخ در آیند.

در آتشی سوزان درآیند.

در آتش سوزان در افتند.

که به آتشی بس سوزان درآیند

در آتشى سخت سوزنده در آيند- يا به آتشى سخت سوزنده بسوزند-.

به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوخت.

آتشی بس سوزان را شعله زنند؛

چشند آتشی سوزان‌


الغاشية ٣ آیه ٤ الغاشية ٥
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تَصْلی»: به‌آتش داخل می‌شوند و بدان می‌سوزند (نگا: انشقاق ، اعلی / ). «حَامِیَةً»: بی‌نهایت گرم و سوزان (نگا: قاسمی).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - چشیدن آتش سوزان و گرفتارى به رنج و مشقت آن، فرجام کسانى است که حضورشان در صحنه قیامت، همراه با خفّت و خوارى است. (وجوه یومئذ خشعة ... تصلى نارًا حامیة) «صلى النار»; یعنى، حرارت آتش را به سختى چشید (قاموس).

۲ - خلود دوزخیان در آتش جهنم (تصلى نارًا) فعل «تصلى» از ریشه «صَلاة» به معناى ملازم و همراه بودن است. (لسان العرب به نقل از زجاج)

۳ - آتش دوزخ، بسیار سوزان و داراى حرارتى شدید است. نارًا حامیة «حامیة»; یعنى، داراى حرارت و چون آتش همواره داراى حرارت است، تصریح به این وصف، بیانگر غیر متعارف بودن آن حرارت است.

موضوعات مرتبط

  • جهنم: جاودانان در جهنم ۲; شدت حرارت آتش جهنم ۳; شدت سوزندگى آتش جهنم ۳; مراتب آتش جهنم ۳
  • جهنمیان: جاودانگى جهنمیان ۲; جاودانگى عذاب جهنمیان ۱; رنج اخروى جهنمیان ۱; فرجام اخروى جهنمیان ۱
  • عذاب: عذاب با آتش سوزان ۱; مراتب عذاب ۱
  • قیامت: ذلت در قیامت ۱

منابع