الغاشية ٢٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

به یقین بازگشت (همه) آنان به سوی ماست،

|همانا بازگشتشان به سوى ماست

در حقيقت، بازگشت آنان به سوى ماست،

البته باز گشت آنها به سوی ماست.

قطعاً بازگشت آنان به سوی ماست.

هر آينه بازگشتشان به سوى ماست.

بی‌گمان بازگشت آنان به نزد ماست‌

همانا بازگشتشان به سوى ماست.

مسلّماً بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخیز) به سوی ما خواهد بود.

بی‌گمان بازگشت آنان تنها سوی ماست.

همانا بسوی ماست بازگشتشان‌


الغاشية ٢٤ آیه ٢٥ الغاشية ٢٦
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إِیَاب»: بازگشتن. برگشتن. رجوع.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - بازگشت همه انسان ها به سوى خداوند است. (إنّ إلینا إیابهم) «إیاب»، از ریشه «اُوب» و به معناى رجوع است.

۲ - گریز از عذاب، براى اعراض کنندگان کافر، امکان پذیر نیست. (فیعذّبه اللّه ... إنّ إلینا إیابهم) حرف «إنّ» نشان مى دهد که آیه شریفه در مقام تعلیل براى گریزناپذیر بودن عذاب کافران است.

۳ - بازگشت همگان به خداوند در قیامت، از بین برنده هرگونه راه گریز از عذاب آخرت (فیعذّبه ... إنّ إلینا إیابهم)

۴ - وجود کارگزارانى چند، در مرحله حضور مردم در پیشگاه خداوند در قیامت* (إنّ إلینا إیابهم) ضمیر جمع (نا) در «إلینا»، مى تواند بیانگر رجوع مردم به مجموعه اى از کارگزاران صحنه قیامت باشد که به فرمان خداوند در آن مقام قرار گرفته اند.

موضوعات مرتبط

  • انسان: حشر انسان ها ۴; فرجام انسان ها ۱
  • بازگشت به خدا :۱، ۳
  • عذاب: حتمیت عذاب اخروى ۳
  • کارگزاران خدا :۴
  • کافران: حتمیت عذاب کافران ۲

منابع