الغاشية ٢٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی،

|تو بر كفار گماشته و مراقب نيستى

بر آنان تسلّطى ندارى،

تو مسلط و توانا بر (تبدیل کفر و ایمان) آنها نیستی.

تو بر آنان مسلط نیستی [که به قبول ایمان مجبورشان کنی،]

تو بر آنان فرمانروا نيستى.

[و] بر آنان مسلط [و حکمفرما] نیستی‌

بر آنان گماشته و چيره نيستى.

تو بر آنان چیره و مسلّط نیستی (تا ایشان را به ایمان واداری).

بر آنان تسلّطی نداری.

نیستی بر ایشان فرمانده‌


الغاشية ٢١ آیه ٢٢ الغاشية ٢٣
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مُصَیْطِرٍ»: مسلّط. چیره (نگا: بقره / یونس / ، ق / ). این واژه را با (س) و (ص) خوانده‌اند. تبدیل سین به صاد به علّت مناسبت با (ط) است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - اجبار و وادار ساختن مردم به پذیرش پندها و موعظه ها، از تکالیف و رسالت هاى پیامبر(ص) نیست. (لست علیهم بمصیطر) «صَطَر» و «سَطَر»، به یک معنا مى باشد (مفردات) و «مسیطر» به معناى عهده دار و مسلّط است. (مقاییس اللغة)

۲ - پذیرش دین، اجبارى نیست. (لست علیهم بمصیطر)

۳ - اهتمام شدید پیامبر(ص)، به هدایت مردم (لست علیهم بمصیطر) با توجّه به این که پیامبر(ص)، هرگز درصدد سلطه جویى بر مردم نبود، تأکید آیه شریفه، بر نفى سیطره، بیانگر تلاش وافر و پى گیرى مستمر آن حضرت در زمینه هدایت مردم است; به گونه اى که گویا درصدد اجبار مردم به دیندارى است.

۴ - اثر نبخشیدن پند و اندرزهاى دینى براى مردم، تکلیف ابلاغ معارف الهى را ساقط نمى کند. (فذکّر ... لست علیهم بمصیطر) آیه شریفه، بیانگر روگردانى برخى مردم، از تذکرات پیامبر(ص) است و بیان مى دارد که در این موارد، نباید معارف الهى را بر مردم تحمیل کرد. آیه قبل با توصیف پیامبر(ص) به «تذکر دهنده»، آن حضرت را حتى در این موارد، به تذکر دادن مأمور ساخته است.

موضوعات مرتبط

  • انسان: اختیار انسان ۲; موعظه انسان ها ۱
  • دین: اختیار در دین ۲; اهمیت تبلیغ دین ۴; نفى اکراه در دین ۲
  • محمد(ص): محدوده رسالت محمد(ص) ۱; هدایتگرى محمد(ص) ۳
  • موعظه: اهمیت موعظه ۴
  • هدایت: اهمیت هدایت ۳

منابع