الغاشية ١٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و به آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده؟!

|و به آسمان كه چگونه برافراشته شده

و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟

و در خلقت کاخ بلند آسمان فکر نمی‌کنند که چگونه آن را بر افراشته‌اند؟

و به آسمان که چگونه بر افراشته شده؟

و به آسمان كه چسانش برافراشته‌اند؟

و نیز به آسمان که چگونه برافراشته شده است‌

و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟

و به آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده است؟!

و سوی آسمان که چگونه برافراشته شده‌؟

و بسوی آسمان چگونه افراشته شد


الغاشية ١٧ آیه ١٨ الغاشية ١٩
سوره : سوره الغاشية
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«رُفِعَتْ»: برافراشته شده است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - توجه به افراشته بودن آسمان و شناخت عوامل مؤثر در این پدیده شگفت، توصیه خداوند به اندیشمندان (أفلاینظرون ... و إلى السماء کیف رفعت)

۲ - بررسى قوانین حاکم بر آسمان و فضاى بالا، زمینه ساز باور به قدرت خداوند بر ایجاد معاد (و إلى السماء کیف رفعت)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: شگفتى آسمان ۱; عوامل مؤثر در ترفیع آسمان ۱; مطالعه قوانین آسمان ها ۲
  • ایمان: ایمان به معاد ۲; زمینه ایمان به قدرت خدا ۲
  • خدا: توصیه هاى خدا ۱
  • ذکر: ذکر ترفیع آسمان ۱
  • متفکران: توصیه به متفکران ۱

منابع