الغاشية ١٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

در آن تختهای زیبای بلندی است،

|در آن جا تخت‌هايى است بلند

تختهايى بلند در آنجاست.

و هم آنجا تختهای عالی و کرسیهای بلند پایه نهاده‌اند.

[و] در آنجا تخت هایی بلند و با ارزش قرار دارد

و تختهايى بلندزده،

در آنجا تختهایی است بالا بلند

در آنجا تختهايى است بلند.

در آنجا تختهای بلند و عالی است.

در آن تخت‌هایی بلند است؛

در آن است تختهائی افراشته‌


الغاشية ١٢ آیه ١٣ الغاشية ١٤
سوره : سوره الغاشية
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سُرُرٌ»: جمع سَریر، تختهائی که بر آنها می‌نشینند یا می‌خوابند. «مَرْفُوعَةٌ»: بلند و برکشیده. عالی و گرانبها.


تفسیر

نکات آیه

۱ - بهشت برین، داراى تخت هایى بر افراشته و با عظمت (فیها سرر مرفوعة) «سریر» (مفرد «سرر»)، به معناى مکان دراز کشیدن است (قاموس). این کلمه به معناى جایگاه جلوس نیز آمده و با سرور (شادمانى)، از یک ریشه است. تناسب آن این است که «سریر» ویژه رفاه مندان است (مفردات راغب). نکره آوردن «سریر»، براى بیان عظمت است و توصیف آن به «مرفوعة» - با آن که «سریر» همواره از زمین برجسته است - تأکیدى بر کمال برجستگى آن است.

۲ - استراحت بهشتیان بر تختخواب ها و تماشاى صحنه هاى بهشت، از نعمت هاى الهى در آخرت (ناعمة ... فیها سرر مرفوعة) ارتفاع تخت هاى بهشتیان، نشانگر اشراف آنان بر صحنه هاى دل انگیز بهشت است.

موضوعات مرتبط

  • بهشت: بلندى تختهاى بهشت ۱; تختهاى بهشت ۲; عظمت تختهاى بهشت ۱; ناظران بهشت ۲; ویژگیهاى بهشت ۱، ۲
  • بهشتیان: استراحت بهشتیان ۲; تختهاى بهشتیان ۲; فضایل بهشتیان ۲; نعمتهاى اخروى بهشتیان ۲
  • خدا: نعمتهاى خدا ۲

منابع