الظّمْآن

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

عطش. ضمآن: عطشان. [توبه:120]. اين براى آن است كه عطشى و رنجى به آنها نمى‏رسد... [نور:39]. مانند سرابى در بيابان كه تشنه آن را آب پندارد. [طه:119]. تو در آن نه تشنه شوى و نه از حرارت رنج برى. در قرآن كريم جز سه مورد فوق از اين كلمه يافته نيست. در نهايه: ظلماء ار شدت عطش گفته و اقرب نسبت آن را به قول مى‏دهد. راغب گويد: ظلماء (به كسر ظ) فاصله ميان دو آب دادن است و ظلماء (به فتح ظ) عطشى ايت كه از آن مدت بوجود آيد. از نهايه و غيره روشن مى‏شود كه مراد فاصله دو آب دادن شتر است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...