الطّارِق

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«طارِق» از مادّه «طرق» (بر وزن برق) به معناى کوبیدن است، و راه را از این جهت «طریق» گویند که با پاى رهروان کوبیده مى شود، و«مِطْرَقَه» به معناى پتک و چکش است که براى کوبیدن فلزات و مانند آن به کار مى رود. و از آنجا که درهاى خانه ها را به هنگام شب مى بندند، و کسى که شب وارد مى شود،ناچاراست در را بکوبد،به اشخاصى که در شب وارد مى شوند «طارق» گویند.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...