الطور ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند!

|آنان كه به ياوه‌گويى [و انكار آيات‌] سرگرمند

آنان كه به ياوه سرگرمند.

آنان که به بازیچه دنیا فرو شدند.

همانان که با فرو رفتن [در گفتار و کردار باطل با حقایق] بازی می کنند.

آنان كه سرگرم كارهاى باطل خويشند.

کسانی که به ژاژخایی سرگرمند

آنان كه به بيهوده‌گويى و ياوه‌سرايى- درباره آيات الهى- بازى همى كنند

آنان که سرگرم کارهای باطل خویشند (و پیوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پیغمبرند).

کسانی که در فرو رفتنی (در باطل) بازی می‌کنند.

آنان که در سرگرمیی بازی کنند


الطور ١١ آیه ١٢ الطور ١٣
سوره : سوره الطور
نزول : ٤ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«خَوْضٍ»: فرو رفتن به کارهای بیهوده و کودکانه (نگا: توبه / و ، انعام / و ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «11» الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ «12»

پس در آن روز، واى بر تكذيب كنندگان! آنان كه در باطل فرو رفته و به ياوه‌سرايى (درباره آيات الهى) سرگرمند.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ «12»

بعد بيان مكذبين را فرمايد:

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ‌: آنانكه ايشان در داخل شدن به اقوال باطله كه آن استهزاء به قرآن و تكذيب پيغمبر آخر الزمان صلّى اللّه عليه و آله و انكار بعث در آخرت و جزاى اعمال بندگان، يَلْعَبُونَ‌: بازى مى‌كنند و استهزاء نمايند، يعنى آن را بازيچه تصور كنند و وقعى بر آن ننهند. غالب استعمال خوض در امور باطله و اقاويل باطله است و لذا نزد اطلاق منصرف به آن شود.

جلد 12 - صفحه 297


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ الطُّورِ «1» وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ «2» فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ «3» وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ «4»

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ «5» وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ «6» إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ «7» ما لَهُ مِنْ دافِعٍ «8» يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً «9»

وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً «10» فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ «11» الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ «12» يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى‌ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا «13» هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ «14»

أَ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ «15» اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «16»

ترجمه‌

سوگند به كوه طور

و كتاب نوشته شده‌

در صفحه گشوده‌

و سوگند بخانه آباد از ملائكه‌

و سقف افراشته شده‌

و درياى پر شده‌

همانا عذاب پروردگارت واقع شونده است‌

نيست براى آن دفع‌كننده‌اى‌

روز كه موج ميزند آسمان موج زدنى‌

و روان ميشوند كوهها روان شدنى‌

پس واى در چنين روز بر تكذيب‌كنندگان‌

آنانكه در گفتگوى باطل بازى ميكنند

روز كه افكنده ميشوند بخوارى بسوى آتش دوزخ افكندنى‌

اينست آتشى كه آنرا دروغ ميپنداشتيد

آيا پس جادو است اين يا شما نمى‌بينيد

فرود آئيد در آن صبر كنيد يا صبر نكنيد مساوى است بر شما جز اين نيست كه جزا داده ميشويد آنچه را كه عمل ميكرديد.

تفسير

خداوند متعال سوگند ياد فرموده بكوه طور سينا كه شرافت آن بتكلّم خدا با حضرت موسى در آن معروف است و بكتاب مقدّسى كه مرتّب نوشته شده در صفحه رقيق درخشانى گشوده براى قرائت ملائكه و آن قرآن مجيد يا لوح محفوظ در آسمان ميباشد كه مشتمل بر تمام حقائق و وقايع گذشته و آينده است و نيز قسم ياد نموده به بيت المعمور كه معبد ملائكه است در آسمان محاذى‌


جلد 5 صفحه 74

خانه كعبه و در هر روز هفتاد هزار ملك داخل در آن ميشوند و ديگر معاودت بآن نمينمايند چنانچه مستفاد از چند روايت معتبر در اينمقام است و سوگند ياد فرموده بآسمان كه سقف رفيع و مقام منيع است و در بعضى از روايات بآن تصريح شده و بدرياى مملوّ از آب كه محيط بزمين است يا افروخته از آتش چنانچه خداوند فرموده و اذا البحار سجّرت و در اينمقام روايت شده و قمّى ره تأييد فرموده كه قيامت خداوند درياها را مبدّل بآتش ميكند و جهنّم بآن افروخته ميگردد و متعلّق قسم آنست كه عذاب خدا در روز قيامت حق و محقّق است و يقينا واقع خواهد شد و دافع و مانعى براى آن نخواهد بود و قبلا اشاره شد كه قسم از خداوند در اين امور براى كسانى است كه قاصر از فهم برهانند و براى سايرين هم مؤكّد اعتقاد خواهد بود و در آنروز آسمان مانند دود حركت ميكند و مانند آب موج ميزند و مضطرب است و كوهها مانند باد سير ميكنند و مبسوط بزمين ميگردند پس واى بحال كسانيكه تكذيب كردند در دنيا خدا و پيغمبر و امام و نوّاب او را آنانكه در مقالات باطله و عقائد فاسده و معاصى الهيه بحث و توغل مينمايند و عمرى را بلهو و لعب ميگذرانند و آنروزى است كه بعنف و جبر آنها را سرازير در جهنّم نموده برو بر آتش اندازند و براى توبيخ و تعيير و معارضه بمثل گفته آنها در دنيا بآنان گفته ميشود اين آتش موعودى است كه شما آنرا تكذيب مينموديد و معجزات پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم را سحر ميخوانديد اينهم سحر است يا شما كوريد وارد شويد و بيابيد آنرا پس صبر كنيد بر عذابش يا صبر نكنيد بلكه جزع و فزع نمائيد بحال شما فرق نميكند خلاصى از آن نداريد جزاى اعمال زشت دنيويّه شما است كه بشما رسيده و كلمه رقّ ظاهرا پوست رقيق شفّافى است كه مهيّا براى نوشتن مطالب مهمّه مينمودند مانند پوست آهو ولى در مطلق صفحه مكتوب استعمال ميشود و تنكير آن و كتاب براى تعظيم و اشاره بآنستكه آن دو از قبيل كتاب و ورق معمولى نيست و اللّه اعلم.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


فَوَيل‌ٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبِين‌َ «11» الَّذِين‌َ هُم‌ فِي‌ خَوض‌ٍ يَلعَبُون‌َ «12»

مكذبين‌ كساني‌ هستند ‌که‌ ‌در‌ حديث‌ باطل‌ و مزخرف‌ فرو رفته‌ و ملعبه‌ مي‌ كنند، مثل‌ كلماتي‌ ‌که‌ كفار و مشركين‌ ‌در‌ حق‌ انبياء ميگويند ساحر مجنون‌ مفتري‌ كذاب‌ و اشباه‌ اينها. ‌ يا ‌ نسبت‌هايي‌ ‌که‌ بقرآن‌ و معجزات‌ ميدهند، ‌ يا ‌ نسبتهايي‌ ‌که‌ بائمه طاهرين‌ ميدهند، ‌ يا ‌ احكام‌ الهيه‌ ‌را‌ اهانت‌ و ملعبه ‌خود‌ قرار مي‌دهند. مثل‌ نماز روزه‌ حج‌ ساير واجبات‌. بلكه‌ ميتوان‌ تعميم‌ داد بكساني‌ ‌که‌ بعلماء دين‌ و مقدسات‌ مذهب‌ ‌را‌ اسباب‌ بازي‌ و لعب‌ ‌خود‌ قرار ميدهند و اينها ‌هم‌ بسيار هستند بالاخص‌ دوره امروزه‌.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 12)- سپس به معرفی این مکذّبین پرداخته، می‌فرماید: «همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند» (الَّذِینَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَلْعَبُونَ).

آیات قرآن را «دروغ»، و معجزات پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را «سحر» می‌خوانند، و آورنده آن را «مجنون» می‌شمرند، همه حقایق را به بازی گرفته، و به سخریه و استهزا در برابر آنها می‌پردازند.

«خوض» به معنی ورود در سخنان باطل است، و در اصل به معنی وارد شدن در آب و عبور از آن است.

نکات آیه

۱ - تکذیب کنندگان قیامت، عناصرى فرو رفته در باطل و سرگرم هوسرانى (للمکذّبین . الذین هم فى خوض یلعبون) «خوض» به معناى وارد شدن در کارهاى بیهوده و باطل و «لعب» (مصدر «یلعبون») به معناى سرگرمى و هوسرانى است.

۲ - باطل گرایى و سرگرم شدن به پوچى ها، عامل اصلى تکذیب وحى و قیامت (الذین هم فى خوض یلعبون) از این که «الذین هم...» به عنوان تنها وصف «المکذّبین» آمده است; نقش اصلى آن در تکذیب حق استفاده مى شود.

۳ - تلاش کافران، براى خدشه دار ساختن قرآن، کارى بازیگرانه و بى فرجام (الذین هم فى خوض یلعبون) برداشت یاد شده بنابراین نکته است که مراد از «خوض»، نقد و انتقادهایى باشد که کافران از سر تکذیب نسبت به قرآن انجام مى دهند و اطلاق لعب بر این عمل از آن جهت باشد که نتیجه اى، عاید آنان نمى شود.

۴ - توجه به سختى فرجام دین ستیزان، بازدارنده انسان از فرو رفتن در پوچى هاى زندگى دنیوى (فویل ... للمکذّبین . الذین هم فى خوض یلعبون) تذکر خداوند به دین ستیزان (الذین هم فى خوض)، در حقیقت هشدارى به گرفتاران در پوچى دنیا است تا به فرجام آن بیندیشند و از پوچى به درآیند.

موضوعات مرتبط

  • دنیاطلبى: موانع دنیاطلبى ۴
  • ذکر: آثار ذکر فرجام دین ستیزان ۴
  • غفلت: آثار غفلت ۲
  • قرآن: شکست دشمنان قرآن ۳
  • قیامت: عوامل تکذیب قیامت ۲; غفلت مکذبان قیامت ۱; هواپرستى مکذبان قیامت ۱
  • کافران: حق ستیزى کافران ۳; شکست کافران ۳
  • گرایشها: آثار گرایش به باطل ۲
  • وحى: عوامل تکذیب وحى ۲

منابع