الطارق ٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

در آن روز که اسرار نهان (انسان) آشکار میشود،

روزى كه رازها فاش گردد

آن روز كه رازها [همه‌] فاش شود،

روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود.

روزی که رازها فاش می شود.

روزى كه رازها آشكار مى‌شود،

روزی که رازها از پرده بیرون افتد

در روزى كه نهانها- نيتها و رازها- آشكار شود.

(این بازگشت) روزی تحقّق می‌یابد که رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد.

آن روز که رازها فاش شوند،

روزی که فاش شوند رازهای درون‌


الطارق ٨ آیه ٩ الطارق ١٠
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«تُبْلی»: مورد امتحان و آزمایش قرار می‌گیرد. نمایان و هویدا می‌شود. از آنجا که به هنگام آزمایش، حقیقت اشیاء ظاهر و آشکار می‌شود، این ماده در اینجا به معنی ظهور و بروز آمده است. «السَّرَآئِرُ»: جمع سَرِیرَة، نهانیها و پنهانیها. اسرار و رازها. نیّات و عقائد و هرچیزی که نهفته و پوشیده باشد.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - تمام اسرار و اعمال کتمان شده، در قیامت ارزیابى گشته، و مورد سنجش و شناسایى قرار خواهد گرفت. (یوم تبلى السرائر) «سرائر» جمع «سریرة» (آنچه کتمان شود) است (قاموس) و چون با حرف «ال» همراه است، بر عموم دلالت دارد. «ابلاء» (مصدر «تبلى») به معناى امتحان کردن است (مصباح). مراد از آزمودن سرائر، سنجش و محاسبه آنها است.

۲ - تأثیر نیت ها و حالات درونى انسان، بر سرنوشت او در قیامت (یوم تبلى السرائر) اختبار و آزمودن سریره ها، دلالت بر تأثیر نیک و بد آنها در کیفر و پاداش اعمال دارد.

۳ - انسان در قیامت، بر باورها و ملکات نفسانى خویش، مؤاخذه خواهد شد. (یوم تبلى السرائر) مراد از آزمودن سریره ها، حسابرسى و سنجش میزان کیفر آنها است.

۴ - حقایق کتمان شده، در قیامت آشکار خواهد شد و مخفى نگه داشتن آن امکان پذیر نیست. (یوم تبلى السرائر) گرچه «ابلاء» به معناى آشکار ساختن نیست; ولى لازمه اختبار و آزمایش سریره ها، بر ملا شدن ویژگى هاى آن است.

۵ - حسابرسى نهان کارى هاى انسان و چشیدن کیفر آن، از اهداف معاد است. (إنّه على رجعه لقادر . یوم تبلى السرائر) «یوم» ظرف براى «رجعه» و بیانگر آن است که ارجاع دوباره انسان، روزى به وقوع خواهد پیوست که از مشخصات آن، محاسبه اعمال پنهانى و نیت هاى انسان براى تشخیص میزان کیفر او است.

روایات و احادیث

۶ - «عن مُعاذ بن جبل قال: سألت رسول اللّه(ص) ما هذه السرائر التى تبلى بها العباد فى الآخرة؟ فقال سرائرکم هى أعمالکم من الصلاة و الصیام و الزکاة و الوضوء و الغسل من الجنابة و کلّ مفروض لأنّ الأعمال کلّها سرائر خفیة;] از معاذ بن جبل روایت شده که گفت: از رسول خدا(ص) سؤال کردم: مراد از «سرائر» - که بندگان در آخرت با آن امتحان مى شوند - چیست؟ حضرت فرمود: سرائر شما، همان اعمال شما از نماز، روزه، زکات، وضو، غسل جنابت و تمام فرایض است; زیرا تمام اعمال باطن هایى ناپیدایند».

موضوعات مرتبط

 • انسان: باطن عمل انسان ها ۶; حسابرسى عمل انسان ها ۱; مؤاخذه اخروى انسان ها ۳
 • بندگان خدا: امتحان اخروى بندگان خدا ۶
 • حسابرسى: ملاک حسابرسى اخروى ۳
 • سرائر: مراد از سرائر ۶
 • سرنوشت: عوامل مؤثر در سرنوشت اخروى ۲
 • عقیده: مؤاخذه بر عقیده ۳
 • عمل: حسابرسى عمل ۵; کیفر عمل ۵
 • قیامت: حسابرسى در قیامت ۱; ظهور حقایق در قیامت ۴
 • معاد: اهداف معاد ۵
 • نیت: نقش نیت ۲

منابع

 1. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۷۱۵; نورالثقلین، ج ۵- ، ص ۵۵۲، ح ۱۵.