الطارق ٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

مسلّماً او [= خدائی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید] می‌تواند او را بازگرداند!

بى‌ترديد، خداوند بر بازگرداندن آن تواناست

در حقيقت، او [= خدا] بر بازگردانيدن وى بخوبى تواناست.

(خدایی که او را از این نا چیز بی جان آفرید و جان بخشید) او البته بر زنده کردنش دوباره (پس از مرگ) قادر است.

بی تردید خدا بر بازگرداندن انسان [پس از مرگش] تواناست،

خدا به باز گردانيدن او تواناست.

بی‌گمان او بر باز گرداندن وی تواناست‌

هر آينه او

بی‌گمان خداوند (تعالی که انسان را در آغاز از آب نطفه آفریده است، همو) قادر است که بار دیگر انسان را (پس از مرگ به زندگی) برگرداند.

همواره او [:خدا] بر باز گردانیدن وی به‌راستی تواناست.

همانا او است بر بازگردانیدنش توانا


الطارق ٧ آیه ٨ الطارق ٩
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«رَجْع»: بازگرداندن (نگا: توبه / ). مراد زنده گرداندن در آخرت است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، بر اعاده مجدد انسان پس از مرگ او، توانمند است. (إنّه على رجعه لقادر)

۲ - آفرینش انسان از منى، برهان قدرت خداوند بر معاد و تجدید حیات انسان است. (خلق من ماء ... یخرج ... إنّه على رجعه لقادر)

۳ - تمام انسان ها پس از مرگ، دوباره زنده خواهند شد. (إنّه على رجعه لقادر) آیه شریفه صرفاً در مقام بیان توانمندى خداوند نیست; بلکه در صدد دفع پندار منکران معاد نیز مى باشد.

موضوعات مرتبط

  • انسان: انسان ها پس از مرگ ۳; عنصر خلقت انسان ۲
  • خدا: دلایل قدرت خدا ۲; قدرت خدا ۱
  • خلقت: خلقت از منى ۲
  • مردگان: احیاى مردگان ۳; دلایل احیاى مردگان ۲; قدرت بر احیاى مردگان ۱
  • معاد: دلایل معاد ۲

منابع