الطارق ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و تو نمی‌دانی کوبنده شب چیست!

و تو چه مى‌دانى ستاره‌ى شبگرد چيست

و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست؟

و چگونه توانی طارق آسمان را بدانی؟

و تو چه می دانی چیزی که در شب پدیدار می شود، چیست؟

و تو چه دانى كه آنچه در شب آيد چيست؟

و تو چه دانی شباینده چیست‌

و تو چه دانى كه آينده در شب چيست؟

تو چه می‌دانی که ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌گردند چه هستند؟!

و چه فهماندت که آن فرودآینده چیست‌؟

و چه دانستت چیست شب درآینده‌


الطارق ١ آیه ٢ الطارق ٣
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَآ أَدْرَاکَ»: (نگا: حاقّه / مدّثّر / ، مرسلات / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - عظمت ستاره «طارق»، فراتر از حد بیان است. (و ما أدریک ما الطارق)

۲ - ابزار شناخت حقیقتِ ستاره «طارق» و ویژگى هاى آن، در اختیار همگان نیست. (و ما أدریک ما الطارق) خطاب در «ما أدراک» در این موارد، مخصوص شخص پیامبر(ص) نیست; بلکه روى سخن با هر مخاطبى است که این سخن را دریافت کند.

۳ - پیامبر(ص) در شناخت ستارگان، نیازمند تعلیم الهى است. (و ما أدریک ما الطارق)

روایات و احادیث

۴ - «عن ضحاک بن مزاحم قال سئل على(ع) عن الطارق قال: هو أحسن نجم فى السماء و لیس تعرفه الناس و انما سمّى الطارق لأنّه یطرق نوره سماءً سماءً إلى سبع سماوات ثمّ یطرق راجعاً حتّى یرجع إلى مکانه;] از ضحاک بن مزاحم روایت شده است: از امام على(ع) از معناى «طارق» سؤال شد، حضرت فرمود: نیکوترین ستاره اى است که در آسمان است و مردم آن را نمى شناسند و همانا «طارق» نامیده شده; چون نور آن در آسمان ها، یکى پس از دیگرى تا هفت آسمان نفوذ مى کند. سپس در بازگشت نیز هم چنان نفوذ مى کند تا به محل اول برسد».

موضوعات مرتبط

  • انسان: محدوده علم انسان ها ۲
  • ستاره: زیباترین ستاره ۴
  • ستارگان: ابزار شناخت ستاره طارق ۲; عظمت ستاره طارق ۱; ویژگیهاى ستاره طارق ۲
  • طارق: فلسفه نامگذارى طارق ۴; مراد از طارق ۴
  • محمد(ص): محمد(ص) و ستارگان ۳; نیازهاى محمد(ص) ۳
  • نیازها: نیاز به تعالیم خدا ۳

منابع

  1. علل الشرایع، ج ۲، ص ۵۷۷، ب ۳۸۴، ح ۱; تفسیربرهان، ج ۴، ص ۴۴۸، ح ۲.