الطارق ١٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و من هم در برابر آنها چاره می‌کنم!

|و من نيز طرحى تدبير مى‌كنم

و [من نيز] دست به نيرنگ مى‌زنم.

و من هم در مقابل مکرشان مکر خواهم کرد.

و من [هم در برابر آنان] چاره و تدبیری [مناسب] می کنم.

و من هم حيله‌اى مى‌انديشم.

من نیز تدبیری می‌اندیشم‌

و من نيز تدبير نهانى مى‌كنم.

و من هم (در برابر آنان) همیشه نیرنگ می‌زنم و نقشه می‌ریزم (و نیرنگ آنان را بی‌اثر، و نقشه‌ی ایشان را نقش برآب می‌سازم).

و (من نیز برابرشان) دست به نیرنگی بزرگ می‌زنم.

و نیرنگ آرم نیرنگی‌


الطارق ١٥ آیه ١٦ الطارق ١٧
سوره : سوره الطارق
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَکِیدُ»: مراد از کَیْدِ خدا، چاره‌جوئی و نقشه حق و نیرنگ پسندیده و حکیمانه است. برابر صنعت مقابله و مشاکله، چاره‌سازی و برداشتن موانع اهریمنانه شیطان صفتان، از مسیر راه حق و حقیقت، کید نامیده شده است (نگا: اعراف / یوسف / ، قلم / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، در برابر نیرنگ ها و توطئه هاى کافران، ترفندها و نقشه هایى پیچیده به کار مى گیرد. (و أکید کیدًا) «کید»; یعنى، احتیال (چاره جستن) که دو نوع مذموم و ممدوح دارد; هر چند که استعمال آن در مورد مذموم بیشتر است (مفردات راغب). «کیداً» مفعول مطلق است و بر پیچیدگى نقشه هاى خداوند دلالت دارد.

۲ - کافران، هر چند شگردهاى عمیق و دشوارى به کار گیرند، در برابر مکرهاى علاج ناپذیر خداوند، شکست خواهند خورد. (یکیدون کیدًا . و أکید کیدًا) بیان مکر خداوند در برابر کید کافران، در حقیقت بیان ناکامى آنان است.

۳ - کیفرهاى الهى، متناسب با گناه مجرمان است. (یکیدون ... أکید)

۴ - خداوند خود، مدافع قرآن در برابر تبلیغات مکّارانه کافران است. (إنّه لقول فصل ... یکیدون کیدًا . و أکید کیدًا)

۵ - خنثى ساختن تبلیغات مکّارانه کافران در برابر قرآن، وعده تسلاّبخش خداوند به پیامبر(ص) (و أکید کیدًا) روى سخن در این آیه - به قرینه آیه بعد (فمهّل...) - با پیامبر(ص) و به منظور اطمینان بخشیدن به آن حضرت است که در درخواست عقوبت سریع براى کافران شتاب نورزد; زیرا خداوند پاسخ مناسب توطئه آنان را خواهد داد.

۶ - کافرانى که در برابر حاکمیت قرآن و تأثیر هشدارهاى آن، خدعه کنند، به کیفرى غافلگیرانه و غیر قابل پیش بینى گرفتار خواهند شد. (إنّه لقول فصل ... یکیدون ... و أکید کیدًا) «حیله»; یعنى، آنچه به صورت مخفیانه، مایه رسیدن به حالت مورد نظر گردد. و «کید» نوعى احتیال است. (مفردات راغب)

۷ - خداوند در مکر و کیفر، آغازگر نبوده و خدعه هاى او، پاسخ کردار نارواى کافران است. (إنّهم یکیدون کیدًا . و أکید کیدًا)

موضوعات مرتبط

  • خدا: پیروزى مکرهاى خدا ۲; حمایتهاى خدا ۴; کیفرهاى خدا ۶، ۷; مکر خدا با کافران ۱; وعده هاى خدا ۵; ویژگیهاى کیفرهاى خدا ۳; ویژگیهاى مکرهاى خدا ۷
  • قرآن: توطئه علیه قرآن ۶; حامى قرآن ۴
  • کافران: پاسخ مکر کافران ۷; توطئه هاى کافران ۱; دفع تبلیغ کافران ۵; دفع مکرهاى کافران ۵; شکست کافران ۲; کیفر کافران ۶، ۷; مکرهاى کافران ۱، ۴
  • کیفر: تناسب کیفر با گناه ۳; کیفر غافلگیرانه ۶
  • محمد(ص): وعده به محمد(ص) ۵

منابع