الطارق ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آنها پیوسته حیله می‌کنند،

|به راستى آنها پيوسته حيله مى‌كنند

آنان دست به نيرنگ مى‌زنند.

دشمنان اسلام هر چه بتوانند کید و مکر (بر محو اسلام) می‌کنند.

آنان همواره [برای خاموش کردن نور حق] حیله می کنند

آنان حيله‌اى مى‌انديشند،

آنان نیرنگی می‌سگالند

همانا آنان نيرنگ و ترفند مى‌انديشند.

آنان (که دشمنان اسلامند، درباره‌ی قرآن) پیوسته به نیرنگ می‌پردازند و (برای جلوگیری و نابودی اسلام) نقشه می‌کشند.

آنان بی‌امان دست به نیرنگی بزرگ می‌زنند.

همانا ایشان نیرنگ آرند نیرنگی‌


الطارق ١٤ آیه ١٥ الطارق ١٦
سوره : سوره الطارق
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«یَکِیدُونَ»: نیرنگ می‌زنند. نقشه می‌کشند. توطئه می‌کنند.


تفسیر

نکات آیه

۱ - کافران همواره و به دقت، در حال توطئه و چاره اندیشى براى رویارویى با آیین الهى اند. (إنّهم یکیدون کیدًا) فعل مضارع «یکیدون» - به قرینه سیاق آیه - بر استمرار دلالت دارد و «کیداً» مفعول مطلق و براى تأکید است. آیات بعد بیانگر آن است که مراد از ضمیر «إنّهم»، کافران و مراد از «کید» چاره سازى براى مقابله با برنامه هاى خداوند است.

۲ - خداوند، با بیان پافشارى کافران عصر بعثت بر کفر و انکار معاد، انتظار ایمان آوردن آنان را بى فایده خواند و توطئه گرى آنها را به پیامبر(ص) گوشزد کرد. (إنّهم یکیدون کیدًا)

۳ - بى تأثیر ساختن هشدارهاى قرآن درباره معاد، محور نیرنگ هاى کافران (إنّه لقول فصل ... إنّهم یکیدون کیدًا) به قرینه آیات پیشین، مصداق بارز کید و مکر کافران، توطئه براى جدى نگرفتن هشدارهاى قرآن به معاد است.

۴ - جدى نگرفتن هشدارهاى قرآن به معاد و شوخى قلمداد کردن آن، دسیسه کافران در مقابله با آیین الهى (و ما هو بالهزل . إنّهم یکیدون کیدًا)

موضوعات مرتبط

  • انذار: انذار از معاد ۳
  • خدا: تذکرات خدا ۲
  • دین: توطئه علیه دین ۱، ۴
  • قرآن: بى اعتنایى به هشدارهاى قرآن ۴; توطئه علیه هشدارهاى قرآن ۳
  • کافران: اصرار بر کفر کافران مقارن بعثت ۲; تداوم توطئه هاى کافران ۱; تکذیبگرى کافران مقارن بعثت ۲; توطئه کافران مقارن بعثت ۲; توطئه هاى کافران ۳، ۴
  • محمد(ص): تذکر به محمد(ص) ۲
  • معاد: بى اعتنایى به معاد ۴; مکذبان معاد ۲

منابع