الطارق ١٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و هرگز شوخی نیست!

|و آن بيهوده و شوخى نيست

و آن شوخى نيست.

و هرگز سخن هزل بیهوده نیست.

و آن هرگز شوخی نیست.

و سخن هزل نيست.

و هزل نیست‌

و سخنى بيهوده و شوخى نيست.

و سخن گزافه نبوده و شوخی نمی‌باشد. (بلکه جدّی و قطعی است و از آستانه‌ی باعظمت و محکمه‌ی دادگرانه‌ی الهی صادر شده است).

و آن (هرگز) شوخی نیست.

و نیست آن یاوه (شوخی)


الطارق ١٣ آیه ١٤ الطارق ١٥
سوره : سوره الطارق
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْهَزْلِ»: یاوه و گزافه. شوخی و غیر جدّی.


تفسیر

نکات آیه

۱ - ساحت قرآن و آیات معاد، از بذله گویى و سخنان سست و بى پایه، مبرّا است. (و ما هو بالهزل) «هَزْل» و «هُزال» از یک ریشه اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. «هَزل» نقطه مقابل «جِدّ» و «هُزال» نقطه مقابل «فربهى» است. (مقاییس اللغة)

۲ - منکران معاد، آیات مربوط به آن را، عارى از حقیقت پنداشته و شوخى قلمداد مى کردند. (و ما هو بالهزل) هدف از توصیف قرآن به دورى از مزخرفات و مهملات، بیان اوصاف قرآن نیست; زیرا در توصیف چیزى، به بیان حداقل کمال آن بسنده نمى شود. بنابراین مراد، نفى پندار مخالفان است.

موضوعات مرتبط

  • قرآن: تنزیه قرآن ۱; قرآن و لغو ۱
  • معاد: استهزاهاى مکذبان معاد ۲; استهزاى معاد ۲; بینش مکذبان معاد ۲

منابع