الطارق ١١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

سوگند به آسمان پرباران،

|سوگند به آسمان [پر باران‌]

سوگند به آسمان بارش‌انگيز،

قسم به آسمان فرو ریزنده باران.

سوگند به آسمان که دارای باران فراوان و پرریزش است.

قسم به آسمان بازبارنده،

و سوگند به آسمان باران‌دار

سوگند به آسمان بازگردنده،

سوگند به آسمان برگرداننده (ی امواج رادیوئی و بخارهای آب به صورت برف و باران)!

سوگند به آسمان دارای (حالت) بازگردانیدن (امانت‌ها) و بازگشتن (به حالت گازی نخستین).

سوگند به آسمان دارای برگشت یا باران‌


الطارق ١٠ آیه ١١ الطارق ١٢
سوره : سوره الطارق
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«ذَاتِ الرَّجْعِ»: برگرداننده. دارای باران. تمام تفسیرهائی را که در دسترس بود بررسی کردم. در میان وجوه مختلف، تنها دو معنی برای «رجع» مقبول به نظر رسید: باران، و برگرداندن بخار آب. به گمان اینجانب معنی (رَجْع) برگرداندن است، اعم از برگرداندن بخارهای متصاعد اقیانوسها و دریاها به صورت برف و باران، و یا برگرداندن امواج رادیوئی به هنگام برخورد با آتمسفر زمین، و برگرداندن اشعّه‌های کیهانی مگر به اندازه نیاز موجودات کره زمین. البتّه در تفسیر کبیر چنین جمله‌ای به چشم می‌خورد: کَأَنَّهُ مِنْ تَرْجیعِ الصَّوْتِ وَ هُوَ إِعادَتُهُ.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - آسمان، داراى باران هاى پیاپى و فائده هاى مداوم و جایگاه ظهور مکرر ستارگان (و السماء ذات الرجع) «رَجْع» به معناى بازگرداندن و «رجوع» به معناى بازگشتن است (مفردات راغب). «ذات الرجع» وصفى است که بر ثبوت و تداوم دلالت دارد و مراد از آن مى تواند بازگشت دادن بخارهاى متصاعد به صورت باران باشد. گفته «مقاییس اللغة» - که «رَجْع» را به معناى «باران» دانسته است - این احتمال را تأیید مى کند. برخى از مفسران، آن را بر تمام فایده هاى آسمانى، ظهور مکرر ستارگان در شب ها، تأثیر حوادث آسمانى در پیدایش مکرر فصول سال، تطبیق داده اند.

۲ - توجّه به تأثیر آسمان در تداوم بازگشت بعضى از پدیده ها، زمینه ساز باور به معاد (و السماء ذات الرجع) ارتباط این سوگند با قبل و بعد آن - به ویژه آیه «إنّه على رجعه لقادر» که کلمه «رجع» در آن نیز آمده است - بیانگر برداشت یاد شده است.

۳ - سوگند خداوند به آسمان و به ارجاع هاى مکررى که پدید مى آورد. (و السماء ذات الرجع) سوگند به چیزى که داراى وصف خاصى است، در حقیقت سوگند به وصف نیز مى باشد.

۴ - آسمان، آفریده اى شگفت است و تجدید حوادث آن بر شگفتى اش افزوده است. (و السماء ذات الرجع) سوگند خداوند به هر چیز، حاکى از عظمت آن است.

موضوعات مرتبط

  • آسمان: شگفتى آسمان ۴; شگفتى حوادث آسمان ۴; فواید آسمان ۱، ۲
  • ایمان: زمینه ایمان به معاد ۲
  • باران: تداوم بارش باران ۱
  • ستارگان: مکان ستارگان ۱
  • سوگند: سوگند به آسمان ۳
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۳
  • موجودات: عوامل مؤثر در احیاى موجودات ۲

منابع