الطارق ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

سوگند به آسمان و کوبنده شب!

قسم به آسمان و آن ستاره‌ى شبگرد

سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد.

قسم به آسمان و طارق آن.

سوگند به آسمان و به چیزی که در شب پدیدار می شود؛

سوگند به آسمان و به آنچه در شب آيد.

سوگند به آسمان و شباینده‌

سوگند به آسمان و آينده در شب،

سوگند به آسمان و به ستارگانی که شبانگاهان پدیدار می‌آیند!

سوگند به آسمان و فرودآینده(ای) از آن.

سوگند به آسمان و به شب درآینده‌


سوره الطارق آیه ١ الطارق ٢
سوره : سوره الطارق
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«السَّمَآءِ»: آسمان. مراد جهان بالای سر ما زمینیان است. «الطَّارِقِ»: مهمان شبانه. راه‌پیمای شبرو. در اینجا مراد ستارگانی است که شبانگاهان پدیدار می‌آیند و انگار مسافران یا مهمانانی هستند که در شب درگاه خانه‌ها را بر روی آدمیان می‌زنند. واژه آسمان عام است، و واژه ستارگان خاصّ و بیانگر اهمّیّت ویژه آنها است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند خداوند به آسمان (و السماء)

۲ - سوگند خداوند به ستاره پدیدار شده در شب (زهره یا زحل یا ثریا و یا...) (و الطارق) «طارق»; یعنى، کسى که شب هنگام وارد شود. برخى ریشه اصلى آن را «طَرْق» (کوبیدن در) دانسته و گفته اند: کسى که شب وارد مى شود، چون به کوبیدن در نیاز پیدا مى کند، «طارق» نامیده مى شود (نهایه ابن اثیر). آیات بعد صراحت دارد که مراد از آن ستاره است. صاحب «قاموس» آن را بر «ستاره صبح» (زهره) تطبیق داده است; گرچه به نقل «لسان العرب»، برخى از اهل لغت این نام را نامعروف خوانده و برخى دیگر آن را بر زحل (کیوان) و ثریا (پروین) منطبق دانسته اند.

۳ - آشکار شدن ستارگان در آسمان به هنگام شب، امرى مهم و اعجاب آور است. (و السماء و الطارق) سوگند خداوند; بیانگر اهمیت امورى است که بر آن سوگند یاد شده است. ارتباط دو سوگند با هم، به ارتباط ستاره و آسمان نظر دارد.

موضوعات مرتبط

  • ستارگان: شگفتى وضوح ستارگان در شب ۳; اهمیت وضوح ستارگان در شب ۳
  • سوگند: سوگند به آسمان ۱; سوگند به ستارگان ۲; سوگند به ستاره ثریا ۲; سوگند به ستاره زحل ۲; سوگند به ستاره زهره ۲; سوگند به ستاره طارق ۲
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱، ۲

منابع