الصّلْب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«صُلْب» به معناى پشت است، در این که منظور از «صلب» و «ترائب» در این آیه شریفه چیست؟ در میان مفسران گفتگوى بسیار است و تفسیرهاى فراوانى براى آن گفته اند (رجوع به ترائب).

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...