الصّفْح

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«صَفْح» به معناى روى هر چیزى است مانند صفحه صورت و به همین جهت «فَاصْفَحْ» به معناى روى بگردان و صرف نظر کن آمده است. روى گرداندن از چیزى، گاهى، به خاطر بى اعتنایى و قهر کردن و مانند آن است، و گاهى، به خاطر عفو و گذشت بزرگوارانه، و مرتبه بالاترى از صرف نظر کردن از مجازات است یعنى ترک همه نوع سرزنش.

«صَفْح» به معناى جانب و طرف چیزى، و به معناى عرض و پهنا نیز مى آید، و در سوره «زخرف»، به معناى اول است، یعنى آیا ما این قرآن را که مایه یادآورى است، از سوى شما به جانب دیگرى متمایل سازیم؟

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...