الصافات ٤٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

میوه‌ها (ی گوناگون پر ارزش)، و آنها گرامی داشته می‌شوند...

|[انواع‌] ميوه‌ها و آنها گرامى داشتگانند

[انواع‌] ميوه‌ها! و آنان مورد احترام خواهند بود.

میوه‌های گوناگون بهشتی، و هم آنها (در آن عالم جاودانی) بزرگوار و محترمند.

میوه هایی [گوناگون] در حالی که مورد اکرام خواهند بود،

از ميوه‌ها، و گرامى داشتگانند؛

انواع میوه‌ها، و خود گرامیانند

ميوه‌ها [از هر گونه‌]، و ايشان گرامى‌داشتگان و نواختگانند،

یعنی میوه‌های رنگارنگ. و آنان مکرّم و معزّزند (و با نهایت احترام از ایشان پذیرائی می‌گردد).

(از انواع) میوه‌ها! حال آنکه آنان گرامی‌شدگانند.

میوه‌هائی و آنانند گرامی‌داشتگان‌


الصافات ٤١ آیه ٤٢ الصافات ٤٣
سوره : سوره الصافات
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«فَوَاکِهُ»: بدل از (رزق) است. تنکیر آن دالّ بر وفور و مرغوبیّت است. «مُکْرَمُونَ»: اشاره به این است که همچون حیوانات، آذوقه در مقابل آنان ریخته نمی‌شود، بلکه همچون مهمانان عزیزی، از ایشان پذیرائی می‌گردد.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ «41» فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ «42»

آنانند كه برايشان رزق معلوم است. انواع ميوه‌ها و آنان مورد احترامند.

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ (42)

فَواكِهُ‌: ميوه‌هاى متنوعه است كه مقصود از خوردن آن تلذذ نفس است نه تغذى و حفظ صحت و بدل ما يتحلل، زيرا ابدان ايشان محفوظ از تغير و فتور و خلل و نقصان است. وَ هُمْ مُكْرَمُونَ‌: و ايشان بزرگواران و با تعظيم و تجليل باشند.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى‌ سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45)

بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50)

ترجمه‌

آنگروه براى ايشانست روزى معلوم‌

ميوه‌هائى و آنان گرامى داشتگانند

در بهشت‌هاى پر نعمت‌

بر تختهائى رو بروى يكديگر

بگردش درآورده ميشود برايشان جامى از مشروب جارى‌

روشن كه خوشگوار است براى نوشندگان‌

نه در آن فسادى است و نه ايشان از آن مست ميشوند

و نزد ايشان است زنان فروهشته چشم سياه ديدگان‌

گويا آنها تخم مرغ پوشيده شده بپوستند

پس روى آورند بعضيشان بر بعضى با آنكه از يكديگر ميپرسند.

تفسير

بيان احوال بندگان مخلصين خدا است كه در آيه سابقه ذكر شد و آنكه از براى ايشان رزق معيّن معلومى است كه بايد بدون زحمت هر وقت بخواهند نزد آنها حاضر شود و آن ميوه‌هاى گوناگون بهشتى است كه واجد هر صفت مطلوب و فاقد هر عيبى از عيوب است علاوه بر آنچه طلب نمايند كه بپاس احترام و براى اكرام ايشان بايد حاضر گردد نزدشان در باغهائى كه جز نعمت در آنها چيزى نيست لذا باغهاى نعمت خوانده شده در كافى امام باقر عليه السّلام از پيغمبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل فرموده در تفسير اولئك لهم رزق معلوم كه خدّام بهشت ميدانند آنرا پس مى‌آورند نزد اولياء خدا پيش از آنكه بخواهند از آنها آنرا و امّا فواكه و هم مكرمون براى آنستكه مايل بچيزى نشوند در بهشت مگر آنكه باحترام ايشان‌


جلد 4 صفحه 431

حاضر كرده شود نزدشان در حاليكه بر تختهاى خودشان در مقابل يكديگر تكيه نموده و از ديدار دوستان خودشان لذّت ميبرند و جوانهاى زيباى بهشتى جام شراب طهور را در مجلسشان بگردش درآورند و اوصاف آن شراب از اين قرار است كه از چشمه‌اى كه در بهشت جارى ميشود بيرون مى‌آيد و رنگش از شير سفيدتر و شفّاف و روشن است و رقيق و مصفّا و لطيف نورانى است و از بس لذيذ و خوشگوار است بايد گفت عين لذّت است براى نوشنده آن و در آن هيچ غائله و فسادى و ضرر و دردى نيست و طعم بدى از تلخى و تندى و گسى و غيرها ندارد و نه اهل بهشت از آشاميدن آن بمستى دچار شوند و در برابر ايشانند حوريانى كه از شدّت حيا چشم بزير اندازند و جز بمرد مؤمن خود نظر ننمايند و ديدگانشان درشت و سياهى آن غالب بر سفيدى است و در لطافت بدن و رنگ آن و نرمى و تازگى مانند تخم مرغ پخته پوست كنده يا تخم مرغ تازه از شكم مرغ بيرون آمده‌اند و اين معنى از كأنّهنّ بيض مكنون بنظر حقير رسيده ولى مفسّرين آنرا بتخم شتر مرغ كه در زير بال خود معمولا جاى ميدهد آنرا و محفوظ ميماند از غبار تفسير فرموده‌اند و گفته‌اند رنگ آن سفيد مشوب بمختصر زردى است و اين بهترين رنگهاى بدن انسان است لذا خداوند رنگ بدن حور العين را تشبيه بآن فرموده و در حاليكه ذكر شد كه بر تختها در برابر يكديگر نشسته‌اند با هم مشغول بصحبت ميشوند در معارف الهيّه و حوادث واقعه در دنيا و آنچه بر آنها گذشته از بدو خوب و احوال‌پرسى كامل مينمايند و هر يك شمه‌اى از حال خود را بيان مينمايد چنانچه بيايد انشاء اللّه تعالى و ينزفون بكسر زاء نيز قرائت شده است و قمّى ره فرموده يعنى منع نميشوند از آن.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


أُولئِك‌َ لَهُم‌ رِزق‌ٌ مَعلُوم‌ٌ (41) فَواكِه‌ُ وَ هُم‌ مُكرَمُون‌َ (42) فِي‌ جَنّات‌ِ النَّعِيم‌ِ (43) عَلي‌ سُرُرٍ مُتَقابِلِين‌َ (44)

‌اينکه‌ عباد مخلصين‌ ‌از‌ ‌براي‌ ‌آنها‌ خداوند رزقي‌ معين‌ و معلوم‌ فرموده‌ ميوه‌هايي‌ و ‌آنها‌ محترم‌ و مكرم‌ هستند ‌در‌ بهشتهايي‌ پر نعمت‌ ‌بر‌ سرير ها مقابل‌ يكديگر نشسته‌.

أُولئِك‌َ لَهُم‌ رِزق‌ٌ مَعلُوم‌ٌ وعده‌هايي‌ ‌که‌ خداوند ‌در‌ قرآن‌ مجيد و معصومين‌ ‌در‌ احاديث‌ و اخبار و بشارتهايي‌ ‌که‌ باهل‌ ايمان‌ داده‌ ‌شده‌ تمام‌ رزق‌ ‌است‌ و خداوند قبلا ‌براي‌ ‌آنها‌ معين‌ فرموده‌ ‌که‌ يكي‌ ‌از‌ ضروريات‌ دين‌ و نصوص‌ قرآن‌ و صراحت‌ اخبار اينست‌ ‌که‌ بهشت‌ و جهنم‌ قبلا خلق‌ ‌شده‌ و جاي‌ ‌هر‌ كس‌ ‌در‌ ‌آن‌ معين‌ ‌شده‌ و حضرت‌ رسالت‌ ‌در‌ ليلة المعراج‌ ‌در‌ بهشت‌ رفته‌ و مشاهده‌ فرموده‌

جلد 15 - صفحه 149

و دارد ‌در‌ اخبار ‌که‌ مؤمن‌ ‌در‌ حال‌ نزع‌ پرده‌ برطرف‌ ميشود و جاي‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌در‌ بهشت‌ مشاهده‌ ميكند ‌که‌ ‌من‌ جمله‌ ‌از‌ ‌آن‌ رزق‌ معلوم‌.

فَواكِه‌ُ ‌است‌ ميوه‌هاي‌ گوناگون‌ ‌از‌ آنچه‌ ميل‌ پيدا كنند ‌که‌ ميفرمايد وَ فَواكِه‌َ مِمّا يَشتَهُون‌َ مرسلات‌ آيه 42.

وَ هُم‌ مُكرَمُون‌َ ملائكه‌ و حور العين‌ و غلمان‌ خدمت‌ گذارند سلام‌ ميكنند احترام‌ ميگذارند خداوند نظر لطف‌ و عنايت‌ بآنها دارد ‌حتي‌ بآنها ميفرمايد يا أَيَّتُهَا النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ ارجِعِي‌ إِلي‌ رَبِّك‌ِ راضِيَةً مَرضِيَّةً فَادخُلِي‌ فِي‌ عِبادِي‌ وَ ادخُلِي‌ جَنَّتِي‌ فجر آيه 23 ‌الي‌ 30 و ميفرمايد إِن‌َّ الَّذِين‌َ قالُوا رَبُّنَا اللّه‌ُ ثُم‌َّ استَقامُوا تَتَنَزَّل‌ُ عَلَيهِم‌ُ المَلائِكَةُ أَلّا تَخافُوا وَ لا تَحزَنُوا وَ أَبشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي‌ كُنتُم‌ تُوعَدُون‌َ نَحن‌ُ أَولِياؤُكُم‌ فِي‌ الحَياةِ الدُّنيا وَ فِي‌ الآخِرَةِ وَ لَكُم‌ فِيها ما تَشتَهِي‌ أَنفُسُكُم‌ وَ لَكُم‌ فِيها ما تَدَّعُون‌َ فصلت‌ آيه 30 و 31.

فِي‌ جَنّات‌ِ جمع‌ جنه‌ ‌است‌ شامل‌ هشت‌ بهشت‌ ميشود.

النَّعِيم‌ِ پر ‌از‌ نعمتهاي‌ گوناگون‌ ‌از‌ مأكولات‌ و مشروبات‌ و البسه‌ و فرش‌ و سرير و حور و غلمان‌.

عَلي‌ سُرُرٍ مُتَقابِلِين‌َ يكديگر ‌را‌ ملاقات‌ ميكنند ‌با‌ ‌هم‌ محشور ميشوند ضيافت‌ ميكنند بديدن‌ يكديگر ميروند خدمت‌ انبياء و ائمه اطهار مشرف‌ ميشوند.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 42)- سپس به بیان نعمتهای دیگر بهشتی پرداخته، آن هم نعمتهایی که با نهایت احترام به بهشتیان داده می‌شود، می‌گوید: «میوه‌ها (ی گوناگون پر ارزش) و آنها گرامی داشته می‌شوند ...» (فَواکِهُ وَ هُمْ مُکْرَمُونَ). و به صورت میهمانهای عزیزی با نهایت احترام از آنها پذیرائی می‌شود.

نکات آیه

۱ - انواع میوه ها، رزق و روزى مخصوص و ممتاز بندگان مخلَص خدا در بهشت (أُولئک لهم رزق معلوم . فوکه) «فواکه» (جمع «فاکهة») بدل کل از «رزق معلوم» و یا خبر براى مبتداى محذوف است و تقدیر آن «ذلک الرزق فواکه» مى باشد.

۲ - بندگان مخلص خدا، مورد اکرام و گرامى داشت الهى اند. (و هم مکرمون)

۳ - عبودیت خالص براى خدا، موجب برخوردار شدن از اکرام و گرامى داشت خداوند (إلاّ عباد اللّه المخلصین ... هم مکرمون)

موضوعات مرتبط

  • بندگان خدا: تکریم بندگان خدا ۲; روزى ممتاز بندگان خدا ۱; فضایل بندگان خدا ۱، ۲
  • بهشت: تنوع میوه هاى بهشت ۱
  • تکریم: عوامل تکریم ۳
  • عبودیت: آثار اخلاص در عبودیت ۳
  • مخلصین: تکریم مخلصین ۲; روزى ممتاز مخلصین ۱; فضایل مخلصین ۱، ۲

منابع