الصافات ١٧٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و وضع آنها را بنگر (چه بی‌محتواست) اما بزودی (نتیجه اعمال خود را) می‌بینند!

[عاقبت‌] آنها را بنگر كه به زودى [آنها نيز] خواهند ديد

و آنان را بنگر كه خواهند ديد.

و (عذاب دنیا و آخرت) آنها را به چشم ببین که آنها هم به زودی (فتح و فیروزی تو را) خواهند دید.

و آنان را بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید.

عاقبتشان را ببين، آنها نيز خواهند ديد.

و بنگر ایشان را، که زودا به دیده بصیرت بنگرند

و [اينك‌] آنان را بنگر- تا هنگام انتقام بازشناسى-، پس بزودى [وبال كفر خود را] خواهند نگريست.

(آن وقت) نگاهشان کن (که چه بلائی بر سرشان می‌آید) و آنان خود بالأخره خواهند دید (هزیمت خویش را و نصرت شما را).

و آنان را بنگر. پس (همانان) در دور زمان خواهند نگریست.

و بنگرشان که زود است می‌نگرند


الصافات ١٧٤ آیه ١٧٥ الصافات ١٧٦
سوره : سوره الصافات
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَبْصِرْ بِهِمْ»: نگاهشان کن. بنگرشان.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ «174» وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ «175» أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ «176»

پس تا مدّتى (معيّن از كفّار) روى بگردان. و (عناد و لجاجت) آنان را بنگر، پس به زودى (كيفر عنادشان را) خواهند ديد. پس آيا نسبت به نزول عذاب ما عجله دارند؟

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175)

وَ أَبْصِرْهُمْ‌: و ببين حال ايشان را از اسيرى و كشتن و عذاب آخرت، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ‌: پس زود باشد كه ببينند ايشان فتح و نصرت تو را در دنيا و علوّ شأن و رفعت درجه تو را در عقبى.

نكته:

امر به ابصار كه دال است بر وجود مبصر، اشاره است بر قرب تحقق وقوع آن بر وجهى كه گوئيا آن حال منظور نظر است. اين كلام متضمن تسليه خاطر مبارك حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و اخبار از مغيبات است زيرا اين‌

جلد 11 - صفحه 171

وعده نصرت به اندك زمانى صورت وقوع يافت.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175)

أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180)

وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182)

ترجمه‌

و بتحقيق پيشى گرفت سخن ما براى بندگان ما كه فرستاده شدگانند

همانا پيمبران هر آينه ايشان يارى شدگانند

و همانا لشگر ما ايشان غلبه كنندگانند

پس روى بگردان از آنها تا وقتى معلوم‌

و ببين آنها را پس زود باشد كه به بينند

آيا پس عذاب ما را بشتاب ميخواهند

پس چون فرود آيد بحريم خانه‌هاى آنها پس بد است بامداد بيم داده‌شدگان‌

و رو بگردان از آنها تا وقتى معلوم‌

و ببين پس زود باشد كه به بينند

منزه است پروردگار تو پروردگار عزّت از آنچه وصف ميكنند

و سلام بر پيمبران‌

و ستايش مر خدايرا است كه پروردگار جهانيان است.

تفسير

خداوند متعال قبلا وعده داده است به پيغمبران مرسل خود كه بالاخره ايشانرا بر دشمنان ظفر دهد بآنكه فرموده همانا آن پيغمبران هر آينه ايشانند نصرت داده‌شدگان بحجّت و غلبه ظاهرى در جنگ چون غلبه با لشگر خدا است در دنيا و آخرت و پيغمبران امراء لشگر الهى هستند و فرمانده كلّ قواء در اين لشگر سر سلسله اولياء و اصفيا خاتم انبياء محمّد مصطفى صلى اللّه عليه و آله و آل اطهار اويند لذا ميفرمايد پس روى گردان از كفّار قريش يعنى كار نداشته باش بآنها و اهل مكّه تا روز فتح و ظفر و ببين اينك سركشى و طغيانشان را پس بزودى مى‌بينند خفّت و خوارى و جزاى خودشان را چون سوف اينجا براى تهديد است نه تبعيد و نقل شده كه بعد از نزول اين تهديد كفّار مكه گفتند چه زمان است اين عذاب و مغلوبيّت پس نازل شد كه آيا در عذاب ما تعجيل ميكنند پس وقتى كه نازل شد لشگر تو در حوالى مكّه كه بمنزله جلوخان منزل آنها است بد است صبح آنروز براى تهديد شدگان و چون آنها آن تعجيل و سؤال را بر سبيل استهزاء بوعيد الهى نموده بودند مناسب شد خداوند همان دستور اوّل خود را كه به پيغمبر


جلد 4 صفحه 454

داده بود تكرار فرمايد براى تأكيد بعد از انكار و اشعار بآنكه ببين الآن اوضاع و احوال آنروز را كه براى تحقّق وقوعش در حكم حاضر قرار داده شده كه مشهود ميشود پس خواهند ديد آنها سزاى اعمالشانرا آنروز و روز قيامت و بنابراين معنى مختلف ميشود و تكرار نيست چون كلام دوم ايهام دارد بمعناى ديگر اگر چه ظاهرا همان معناى كلام اول فهميده ميشود و تأكيد ميكند آنرا بعد از استهزاء و انكار آنها و اينكه خداوند وعده بدى حال آنها را در صبح داده گفته‌اند براى آنستكه معمول عرب آن بود كه صبح هجوم مينمودند بدشمن و خداوند بر حسب عادت آنها سخن فرموده و با اقواميكه مستحقّ عذاب شدند رفتار نموده چنانچه فرموده انّ موعدهم الصّبح اليس الصّبح بقريب و بنظر حقير خداوند در اين آيات خواسته است اعجاز قرآن را ظاهر فرمايد بوقوع وعده خود در خارج با تمام خصوصيّات لذا اشاره فرموده بورود لشگر اسلام در كنار مكّه معظّمه در زمان فتح بطوريكه مطلع نشوند اهل آن از ورود ايشان مگر صبح روز فتح مسلمين و قتل مشركين و اسارت و ذلّت آنها چنانچه در تواريخ ذكر شده است و بعضى فسوف يبصرون دوم را ببصيرت آنها در وقتى كه بصيرت فائده براى آنها ندارد تفسير نموده‌اند و قمّى ره تأييد فرموده است و اخيرا على رغم كفّار و نسبتهاى نارواى آنها خداوند تنزيه فرموده است خود را بعد از اثبات خداوندى و مالكيّت عزّت و نصرت براى خود كه خداوند و مربّى اشرف جهانيان است از صفاتى كه آنان براى او اثبات مينمودند از اولاد و شريك و زن و دختر و غيرها و در توحيد از امام باقر عليه السّلام نقل نموده كه خداوند بود و چيزى غير از او نبود و عزيز بود و عزّتى جز عزّت او نبود و اين معناى اين آيه است و بنظر حقير ذكر عزّت خدا اينجا بمناسبت وعده نصرت است و اشاره بآنكه غلبه و عزت و شوكت در اختيار خدا است بهر كس خواسته باشد ميدهد و خواسته است آنرا بالاخره به پيغمبران مرسل خود عنايت فرمايد و در خاتمه سلام را كه نويد سلامتى دائمى و تحيّت است براى عموم انبياء و مرسلين از خود و خلق مقرّر فرموده و آنكه حمد نمايند خداوند را بر آنچه انعام فرموده بآنها از انواع نعمت و حسن عاقبت بنحويكه حمد فرموده است خداوند خود را در كافى از امير المؤمنين عليه السّلام نقل نموده كه كسيكه بخواهد باجر كامل برسد اين‌


جلد 4 صفحه 455

سه آيه را از آخر اين سوره در وقت برخاستن از مجلس خود بخواند و ظاهرا كفّاره سيّئاتى كه احيانا از او در آن مجلس صادر شده باشد هم خواهد بود و از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه كسيكه در هر روز جمعه سوره صافّات را قرائت نمايد خداوند او را از آفات محفوظ ميفرمايد و از بليّات مصون ميدارد و روزى او را زياد ميكند و مال و اولاد و بدن او را از شرّ شيطان و سلطان مأمون ميگرداند و اگر در آنروز يا آن شب بميرد شهيد مرده و داخل بهشت ميشود و از امام كاظم عليه السّلام روايت شده كه كسيكه جان دادن براى او سخت شود اين سوره را نزد او بخوانند بآسانى جان خواهد داد و الحمد للّه ربّ العالمين و سلام على المرسلين‌


جلد 4 صفحه 456

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


وَ أَبصِرهُم‌ فَسَوف‌َ يُبصِرُون‌َ (175)

و ببين‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌که‌ بچه‌ گونه‌ گرفتار ميشوند ‌پس‌ زود ‌باشد‌ ‌که‌ اينها ‌خود‌ مشاهده‌ كنند.

اما نسبت‌ ببلاهاي‌ دنيوي‌ ‌در‌ جنگ‌ بدر و خندق‌ و احزاب‌ چه‌ اندازه‌ ‌از‌

جلد 15 - صفحه 204

‌آنها‌ كشته‌ شدند و چه‌ اندازه‌ اسير و بقيه‌ فرار كردند بعلاوه‌ القاء خوف‌ ‌در‌ قلوب‌ ‌آنها‌ و عداوت‌ ‌با‌ يكديگر ‌که‌ ميفرمايد سَنُلقِي‌ فِي‌ قُلُوب‌ِ الَّذِين‌َ كَفَرُوا الرُّعب‌َ بِما أَشرَكُوا بِاللّه‌ِ‌-‌ الايه‌ آل‌ عمران‌ آيه 144 سَأُلقِي‌ فِي‌ قُلُوب‌ِ الَّذِين‌َ كَفَرُوا الرُّعب‌َ فَاضرِبُوا فَوق‌َ الأَعناق‌ِ وَ اضرِبُوا مِنهُم‌ كُل‌َّ بَنان‌ٍ انفال‌ آيه 12 و ‌در‌ حق‌ اهل‌ كتاب‌ ميفرمايد وَ قَذَف‌َ فِي‌ قُلُوبِهِم‌ُ الرُّعب‌َ فَرِيقاً تَقتُلُون‌َ وَ تَأسِرُون‌َ فَرِيقاً احزاب‌ آيه 26 وَ قَذَف‌َ فِي‌ قُلُوبِهِم‌ُ الرُّعب‌َ يُخرِبُون‌َ بُيُوتَهُم‌ بِأَيدِيهِم‌ وَ أَيدِي‌ المُؤمِنِين‌َ حشر آيه 2 و ‌غير‌ اينها ‌از‌ بليات‌ ‌که‌ ميبيني‌ و اما نسبت‌ بعذابهاي‌ آخرت‌ ‌در‌ قيامت‌ مشهود تمام‌ خلايق‌ ميشوند.

برگزیده تفسیر نمونه


]

(آیه 175)- سپس این جمله را با تهدید دیگری تأکید کرده، می‌فرماید: «وضع آنها را بنگر (چه بی‌محتواست) اما به زودی (نتیجه اعمال خود را) می‌بینند» (وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ). به زودی پیروزی تو و مؤمنان، و شکست ذلت بار خود را در این دنیا، و مجازات الهی را در جهان دیگر خواهند دید.

نکات آیه

۱ - پیامبر(ص) مأمور به نظاره و دقت در سرانجام شوم و احوال مشرکان و کافران معاند (و أبصرهم)

۲ - قابل درک و مشاهده بودن نشانه هاى شکست و نابودى کافران و مشرکان معاند براى پیامبر(ص) (و أبصرهم) برداشت یاد شده از آن جا است که توصیه به دقت کردن در وضعیت کافران، مربوط به زمان بعد از شکست و عذاب نیست; بلکه به زمان قبل از آن ارتباط دارد. بنابراین پیش از شکست و یا نزول عذاب، آثار آن براى پیامبر(ص) قابل رؤیت و درک بود.

۳ - پیامبر(ص)، مأمور به صبر و انتظار در خصوص شکست کافران معاند و عذاب شدن آنان (فتولّ عنهم ... و أبصرهم) توصیه به نظاره کردن بر احوال کافران معاند - پس از توصیه به بى اعتنایى به آنان (فتولّ عنهم ...) - در حقیقت سفارش به صبر و انتظار است.

۴ - اخبار خداوند به شکست و عذاب قریب الوقوع کافران و مشرکان معاند و مشاهده شدن آن براى آنان (فتولّ عنهم حتّى حین . و أبصرهم فسوف یبصرون)

۵ - دلدارى خداوند به پیامبر(ص)، در برابر مخالفت هاى کافران و مشرکان معاند (فتولّ عنهم ... و أبصرهم فسوف یبصرون) از لحن آیه شریفه استفاده مى شود که خداوند در صدد دلدارى دادن به پیامبراسلام(ص) است.

موضوعات مرتبط

  • قرآن: پیشگوییهاى قرآن ۴
  • کافران: انتظار شکست کافران ۳; انتظار عذاب کافران ۳; پیشگویى شکست کافران ۴; پیشگویى عذاب کافران ۴; دشمنى کافران ۵; رؤیت شکست کافران ۲; رؤیت عذاب کافران ۲; مطالعه فرجام کافران ۱
  • محمد(ص): تکلیف محمد(ص) ۳; دلدارى به محمد(ص) ۵; رسالت محمد(ص) ۱; صبر محمد(ص) ۳
  • مشرکان: پیشگویى شکست مشرکان ۴; پیشگویى عذاب مشرکان ۴; دشمنى مشرکان ۵; رؤیت شکست مشرکان ۲; رؤیت عذاب مشرکان ۲; مطالعه فرجام مشرکان ۱

منابع