الشمس ١٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و او هرگز از فرجام این کار [= مجازات ستمگران‌] بیم ندارد!

|و از عاقبت آن باكى نمى‌داشت

و از پيامد كار خويش، بيمى به خود راه نداد.

و هیچ باک از هلاک آنها نمی‌داشت (یا آنها هیچ از عاقبت بدگناه خود نمی‌ترسیدند).

و خدا از سرانجام آن کار [که نابودی ستمکاران است] پروایی ندارد.

و او از سرانجام آن بيمناك نشد.

و از عاقبت کارش نترسد

و از سرانجام آن بيم نمى‌داشت.

و خدا از عاقبت کارشان نمی‌ترسد.

و از پی‌آمد کار خویش، بیمی نمی‌دارد.

و نهراسد از فرجامش‌


الشمس ١٤ آیه ١٥ الشمس ١٦
سوره : سوره الشمس
نزول : ٢ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عُقْبَی»: عاقبت. پی آمد. مراد این است که خداوند چنین کرد و از پی‌آمد و عاقبت کارشان هم نمی‌ترسد و باکی از ایشان را ندارد.


تفسیر

نکات آیه

۱ - برچیدن ثمودیان از زمین، حادثه اى ناچیز در برابر قدرت خداوند و خالى از هرگونه پیامد نامطلوب (و لایخاف عقبیها) ضمیر «عقباها»، به «دَمْدَمة» و یا به «ثمود» برمى گردد. در صورت دوم مراد «عقبى هلاکتهم» خواهد بود.

۲ - خداوند، از آثار هلاکت ثمودیان پروایى نداشته و ترسى از پیامدهاى آن ندارد. (و لایخاف عقبیها)

۳ - خداوند، بر همه حوادث هستى، مسلّط است و از هیچ پیشامدى نمى هراسد. (و لایخاف عقبیها)

۴ - خداوند، از نابود ساختن جامعه هاى بزرگ آلوده به گناه، نمى هراسد و بر آثار و پیامدهاى آن سلطه کامل دارد. (و لایخاف عقبیها)

موضوعات مرتبط

  • خدا: احاطه خدا ۳، ۴; خدا و ترس ۲، ۳، ۴; عظمت قدرت خدا ۱، ۲; قدرت خدا ۳، ۴
  • قوم ثمود: هلاکت قوم ثمود ۱، ۲
  • گناهکاران: هلاکت گناهکاران ۴

منابع