الرّاجِفَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«راجِفَه» از مادّه «رجف» (بر وزن کشف)، به معناى اضطراب و لرزه شدید است، و از آنجا که اخبار فتنه انگیز مایه اضطراب جامعه مى شود، به آن «اراجیف» مى گویند. بسیارى از مفسران معتقدند که منظور از «راجِفَه» همان صیحه نخستین یا نفخ صور اول است که شیپور فناى جهان و زلزله نابودى دنیا است. باید توجّه داشت که مادّه «رجف» هم به صورت فعل متعدى و هم به صورت لازم آمده است، در صورت اول «راجِفَه» به معناى همان زلزله عظیمى است که زمین و همه موجودات را به لرزه در مى آورد، و در صورت دوم «راجِفَه» به معناى خود زمین است که به لرزه در مى آید (دقت کنید).

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...