التكوير ٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود:

و آن‌گاه كه از دختر زنده به گور پرسيده شود

پرسند چو زان دخترك زنده به‌گور:

و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز پرسند.

و هنگامی که از [دختر] زنده به گور بپرسند

و چون از دختر زنده به گور شده پرسيده شود كه‌

و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود

و آنگاه كه از دختر زنده به گورشده پرسند:

و هنگامی که از دختر زنده‌بگور پرسیده می‌شود.

و آن‌گاه که دختران (زنده) به گور شده پرسیده شوند،

و گاهی که گورشده پرسیده شود


التكوير ٧ آیه ٨ التكوير ٩
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْمَوْءُودَةُ»: دختر زنده بگور. برخی از عربها در دوره جاهلی، دختران خود را به دلائلی زنده بگور می‌کردند، از جمله: از ترس فقر و تنگدستی، و خوف از ننگ و عار زنا، و هراس از اسارت دختران در جنگها و به صورت کنیز درآمدن ایشان. امّا دختر زنده بگور می‌تواند نماد مظلومیّت بوده و گفت: «هر موجود زنده و مستعدّی که ظالمانه نابود شود، و هر استعداد زنده‌ای که خفه گردد و هر حقی که از میان برود، موءودة است و از آن سؤال و بازخواست می‌شود» (نگا: پرتوی از قرآن).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - در قیامت، کسانى که دختران را زنده به گور کرده اند، مؤاخذه خواهند شد. (و إذا الموءودة سئلت) «موءودة»; یعنى، دخترى که زنده به گور شود. (لسان العرب) مسؤول بودن دختر - با آن که باید قاتل او مسؤول باشد - یا به خاطر زمینه سازى است، تا او از خداوند درخواست انتقام کند و یا مجاز عقلى است; یعنى، از قاتل، درباره او مؤاخذه خواهد شد.

۲ - زنده به گور کردن دختران، از رفتارهاى ناپسند برخى از اعراب جاهلى (و إذا الموءودة سئلت) ظاهر آیه شریفه این است که بین مردم دوران بعثت، نمونه هایى از دفن دختران زنده پدیدار شده بود و این آیه در صدد بازداشتن مردم از ارتکاب آن است.

۳ - بى رغبتى برخى از مردم عصر جاهلیت، به نگه دارى دختران (و إذا الموءودة سئلت)

۴ - قیامت، روز حسابرسى اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با یکدیگر (و إذا الموءودة سئلت)

۵ - هر انسانى، داراى حق حیات است و سلب کننده آن در قیامت باید پاسخگو باشد. (و إذا الموءودة سئلت) ذکر «موءودة» (دختر زنده به گور شده) به جهت پیشگیرى از ارتکاب این جنایت بوده است; و گرنه حرمتِ گرفتن جان دیگران، اختصاص به این نوع خاص ندارد.

۶ - حسابرسى قاتل در قیامت، بر دادخواهى مقتول توقف ندارد. (و إذا الموءودة سئلت) مجهول آوردن «سئلت»، حاکى از این است که فرد یا افرادى غیر از مقتول، پى گیر محاکمه قاتل خواهند شد.

روایات و احادیث

۷ - «عن خدامة بنت وَهْب قالت: سئل رسول اللّه(ص) عن العزل فقال: ذک الوأد الخفى و هو «الموءودة»;] خدامه بنت وَهْب گوید: از رسول خدا(ص) درباره مسأله «عزل» (جلوگیرى از ریختن منى در رحم) سؤال شد; فرمود: این عمل یک نوع «وأد» خفى است و این منى که بیرون رحم ریخته شده، همان «موءودة» است [«وأد»; یعنى، زنده به گور کردن و «موءودة» به معناى زنده به گور شده است]».

موضوعات مرتبط

  • انسان: حقوق انسان ها ۵
  • جاهلیت: دختر در جاهلیت ۳; رسوم جاهلیت ۲
  • حقوق: حق حیات ۵
  • دختر: بى رغبتى به دختر ۳; زنده بگورى دختران ۲; مؤاخذه اخروى زنده بگورى دختران ۱
  • عزل: حقیقت عزل ۷
  • عمل: حسابرسى عمل ۴
  • قاتل: حسابرسى قاتل ۶
  • قیامت: پرسش در قیامت ۴; حسابرسى در قیامت ۴، ۶; ویژگیهاى قیامت ۴
  • محمد(ص): پرسش از محمد(ص) ۷

منابع

  1. الدرالمنثور، ج ۸، ص ۴۳۰.