التكوير ٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند،

و آن‌گاه كه درياها بجوشند

درياها آنگه كه جوشان گردند،

و هنگامی که دریاهای آب (چون آتش سوزان) شعله‌ور گردد.

و هنگامی که دریاها مشتعل و برافروخته گردند

و چون درياها آتش گيرند،

و آنگاه که دریاها افروخته گردد

و آنگاه كه درياها به جوش آيند- يا با اتصال به يكديگر پر شوند-.

و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته می‌گردند (و گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفانهای آتشین و انفجارهای هولناکی پدید می‌آورند).

و آن‌گاه که دریاها به شدت به جوش آورده شوند.

و گاهی که دریاها به هم آمیخته شوند


التكوير ٥ آیه ٦ التكوير ٧
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سُجِّرَتْ»: سراسر آتش گردید. فروزان و برافروخته شد.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - دریاها در آستانه قیامت، لبریز شده و آب آن به اطراف سرازیر خواهد گشت. (و إذا البحار سجّرت) «سَجَر» و «سَجَّر» به معناى «مَلأَ» (پر گردانید) است. برخى «تسجیر» را به معناى «تفجیر» (روان ساختن) گرفته اند (لسان العرب). بنابراین «سجّرت» - که تشدید آن براى مبالغه است - یعنى کاملاً لبریز و به اطراف سرازیر گشت. فرّاء گفته است: «مسجر»; یعنى، آنچه آب آن فروکش کرده باشد (لسان العرب) و قاموس «مسجور» را شعلهور شده معنا کرده است. براساس این دو معنا، آب دریاها تبخیر شده و نابود خواهد گشت.

۲ - آب دریاها، هنگام پیدایش نشانه هاى قیامت، به شدّت داغ و جوشان خواهد شد.* (و إذا البحار سجّرت) «مسجور»; یعنى، شعلهور شده (قاموس). این احتمال که «سجّرت»، ناظر به این معنا باشد، منتفى نیست.

موضوعات مرتبط

  • دریا: جوشش آب دریا ها ۲; طغیان دریا ها ۱
  • قیامت: دریاها در قیامت ۱، ۲; نشانه هاى قیامت ۱، ۲

منابع