التكوير ٥

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که وحوش جمع شوند،

و آن‌گاه كه درندگان گرد آورده شوند

و آنگه كه وحوش را همى‌گرد آرند،

و هنگامی که وحوش (و طیور نیز به عرصه قیامت) محشور شوند.

و هنگامی که همه حیوانات وحشی محشور شوند

و چون وحوش گرد آورده شوند،

و آنگاه که جانوران گرد آورده شوند

و آنگاه كه جانوران وحشى گردآورده شوند.

و هنگامی که ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درندگی و رمندگی را از ترس فراموش می‌کنند، و برای کاستن از وحشت در کنار هم قرار می‌گیرند و به هم می‌آمیزند).

و آن‌گاه که وحشیان - بدون برگشت- گرد آورده شوند.

و گاهی که وحشیان گردآورده شوند


التكوير ٤ آیه ٥ التكوير ٦
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«حُشِرَتْ»: گردآورده شدند. هلاک گشتند (نگا: معجم‌الفاظ القرآن الکریم).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - حیوانات غیر اهلى با مشاهده حوادث برپایى قیامت، پناهگاه هاى خود را ترک کرده، گرد هم جمع خواهند شد. (و إذا الوحوش حشرت) «وحوش» جمع «وَحْش» است. به حیواناتى که در خشکى زندگى مى کنند و با یکدیگر الفت نمى گیرند، «وَحْش» و «وحشىّ» - که گویا حرف یاء در آن براى تأکید است - گفته مى شود (مصباح). «حشر»; یعنى، «جمع» (لسان العرب). راغب مى گوید: «حشر»; یعنى، بیرون آوردن گروهى از جایگاهشان و متوجّه ساختن آنان به جنگ و نظایر آن، بنابراین حشر حیوانات; یعنى، بیرون شدن آنها از پناهگاه خود و جمع گشتن آنها گرد یکدیگر.

۲ - شدت هول و هراس حیوانات از حوادث پایانى دنیا، جایى براى فکر تهاجم به یکدیگر در خیال آنان باقى نمى گذارد. (و إذا الوحوش حشرت) مراد از «حشر حیوانات» محشور شدن آنها در قیامت و یا اجتماعشان هنگام ترس از حوادث آغازین قیامت است. ذکر این حادثه در میان حوادث پایانى دنیا و تقارن آن با «رها شدن شتران آبستن» (و إذا العشار عطلّت)، شواهدى بر دومین احتمال است.

۳ - شرایط حیات در کره زمین - حتى براى جانداران بیابانى - تا زمان پیدایش نشانه هاى قیامت، همچنان باقى خواهد ماند. (و إذا الوحوش حشرت)

۴ - محشور شدن حیوانات در قیامت * (و إذا الوحوش حشرت) ممکن است مراد از «حشر»، زنده شدن دوباره و حضور در قیامت باشد.

موضوعات مرتبط

  • حیوانات: آثار ترس حیوانات وحشى ۲; بى خطرى حیوانات وحشى ۲; تجمع حیوانات وحشى ۱; حشراخرویحیوانات ۴
  • زمین: تداوم حیات در زمین ۳
  • قیامت: آثار قیامت ۱; حیوانات وحشى در قیامت ۱، ۲

منابع