التكوير ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند،

و آن‌گاه كه كوه‌ها به راه افتند [و خرد شوند]

و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند.

و آن گاه که گوهها به رفتار آیند.

و هنگامی که کوه ها را به حرکت آرند و از جا برکنند

و چون كوه‌ها از جاى خود بشوند،

و آنگاه که کوهها روان کرده شوند

و آنگاه كه كوه‌ها از جاى رانده شوند- و چون ريگ روان گردند-.

و هنگامی که کوهها (از جای خود برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) رانده می‌شوند.

و آن‌گاه که کوه‌ها به شدت حرکت داده شوند.

و گاهی که کوه‌ها رانده شوند


التكوير ٢ آیه ٣ التكوير ٤
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«سُیِّرَتْ»: به حرکت انداخته شد. رانده گردید (نگا: کهف / ، نبأ / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - در آستانه قیامت، کوه ها از جا کنده و حرکت داده خواهند شد. (و إذا الجبال سیّرت)

۲ - قیامت، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشیدن تمام زمین، حتى سخت ترین نقطه هاى آن (و إذا الجبال سیّرت) خبر رانش کوه ها، در حقیقت خبر از متلاشى شدن زمین و بیانگر عظمت رخداد قیامت است.

موضوعات مرتبط

  • زمین: انهدام زمین ۲
  • قیامت: زمین در قیامت ۲; عظمت قیامت ۲; کوهها در قیامت ۱; نشانه هاى قیامت ۱، ۲
  • کوهها: حرکت کوهها ۱

منابع