التكوير ٢١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است!

|در آن جا فرمانروا و امين است

در آنجا [هم‌] مطاع [و هم‌] امين است.

و در آنجا فرمانده فرشتگان و امین وحی خداست.

آنجا مورد اطاعت [فرشتگان] و امین است….

آنجا مطاع امين.

در آنجا فرمانش برند و امینش شمرند

در آنجا- در ميان فرشتگان- فرمانروا و [در پيشگاه خدا] امين است- در رساندن وحى-.

او در آنجا (که ملکوت اعلی و عالم فرشتگان است) فرمانروا، و (در کار ابلاغِ وحی و پیام الهی) امین و درستکار است.

(در) آنجا (هم) مطاع (و هم) امین است.

فرمانروائی آنجا امینی‌


التكوير ٢٠ آیه ٢١ التكوير ٢٢
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مُطَاعٍ»: فرمانروا. اطاعت شونده. «ثَمَّ»: آنجا. مراد عالم بالا و ملکوت اعلی است که اصل آن را خدا می‌داند و بس.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - فرمان هاى جبرئیل، تخلف ناپذیر است و کسى از اطاعت او سرپیچى نمى کند. (مطاع)

۲ - جبرئیل در ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، تنها نبود و مأمورانى فرمان پذیر در اختیار داشت. (لقول رسول ... مطاع)

۳ - هر آنچه در سیطره عرش خداوند است (تمام هستى)، به فرمان جبرئیل گردن مى نهد. (عند ذى العرش مکین . مطاع) مقید نشدن «مطاع» به طائفه اى خاص و نیز توصیف خداوند به «ذى العرش» در بیان جایگاه ویژه جبرئیل نزد او، گویاى آن است که فرمان روایى جبرئیل بر تمام عرشیان و در نتیجه تمام هستى، فراگیر است.

۴ - جبرئیل در پیشگاه خداوند، فرشته اى امین و به دور از خیانت در انجام دادن رسالت هاى خویش (ثَمّ أمین) «ثَمَّ» اسمى است که براى اشاره به مکان دور یا با عظمت به کار مى رود. و در آیه شریفه، اشاره به مکانى است که «عند ذى العرش» بر آن دلالت داشت.

۵ - جبرئیل در ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هرگونه دخل و تصرف در آن بود. (إنّه لقول رسول ... أمین)

۶ - قرآن در مرحله نزول بر پیامبر(ص)، از هرگونه تحریف، افزودن و کاستن مصون بوده است. (إنّه لقول رسول ... ثَمّ أمین)

۷ - توجّه به شرافت جبرئیل و نیرومندى، منزلت الهى، فرمان روایى بى چون و چرا و امانت دارى او، زمینه ساز باور به سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به پیامبر(ص) (إنّه لقول رسول کریم . ذى قوّة عند ذى العرش مکین . مطاع ثَمّ أمین)

موضوعات مرتبط

  • آفرینش: انقیاد آفرینش ۳
  • اطاعت: اطاعت از جبرئیل ۱، ۳
  • ایمان: زمینه ایمان به مصونیت قرآن ۷
  • جبرئیل: امانتدارى جبرئیل ۴، ۵; حتمیت اوامر جبرئیل ۱; فضایل جبرئیل ۴، ۵، ۷; کارگزاران جبرئیل ۲
  • ذکر: ذکر امانتدارى جبرئیل ۷; ذکر حاکمیت جبرئیل ۷; ذکر شرافت جبرئیل ۷; ذکر قدرت جبرئیل ۷
  • قرآن: مصونیت قرآن ۶
  • محمد(ص): ابلاغ قرآن به محمد(ص) ۲، ۵، ۷; نزول قرآن بر محمد(ص) ۶

منابع