التكوير ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ شوند،

و آن‌گاه كه ستارگان تيره شوند [و فرو ريزند]

و آنگه كه ستارگان همى‌تيره شوند،

و هنگامی که ستارگان آسمان تیره شوند (و فرو ریزند).

و هنگامی که ستارگان تیره و بی نور شوند

و چون ستارگان فرو ريزند،

و آنگاه که ستارگان رو به خاموشی نهند

و آنگاه كه ستارگان تيره گردند و فروريزند.

و هنگامی که ستارگان تیره و تار می‌گردند و فرو می‌افتند.

و آن‌گاه که ستارگان درخشان تیره شوند.

و گاهی که ستارگان تیره شوند


التكوير ١ آیه ٢ التكوير ٣
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«انکَدَرَتْ»: فرو افتادند (نگا: انفطار / . بی‌فروغ و تاریک شدند (نگا: مرسلات / .

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - در آستانه قیامت، تمام ستارگان تیره و بى فروغ خواهند شد. (و إذا النجوم انکدرت) کدورت هر چیز، به معناى از بین رفتن صافى و شفافیت آن است (مصباح) و نتیجه ایجاد «کدورة» را «انکدار» مى گویند. بنابراین ستارگان تحت تأثیر عواملى کدرکننده، قرار گرفته و صفا و جلاى خود را از دست داده، تاریک خواهند شد.

۲ - درخشندگى ستارگان، قابل زوال و در معرض بروز موانع و تأثیرپذیرى از عواملى تیرگى آفرین (و إذا النجوم انکدرت)

۳ - ستارگان، در آستانه قیامت به سرعت فرود آمده و ساقط خواهند شد. (و إذا النجوم انکدرت) از معانى «انکدار»، سرعت گرفتن و فرودآمدن است. (قاموس)

روایات و احادیث

۴ - «عن أبى مریم انّ النبى(ص) قال: فى قوله «و إذا النجوم انکدرت» قال: انکدرت فى جهنم;] از ابى مریم روایت شده که پیامبر(ص) درباره سخن خداوند «و إذا النجوم انکدرت» فرمود: ستارگان در جهنم بى فروغ و تاریک خواهند شد».

موضوعات مرتبط

  • ستارگان: تاریکى ستارگان ۱، ۴; تأثیرپذیرى ستارگان ۲; زوال درخشندگى ستارگان ۲; ستارگان در جهنم ۴; سقوط ستارگان ۳
  • قیامت: ستارگان در قیامت ۱، ۳; نشانه هاى قیامت ۱، ۳

منابع

  1. الدرالمنثور، ج ۸، ص ۴۲۶.