التكوير ١٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

که این (قرآن) کلام فرستاده بزرگواری است [= جبرئیل امین‌]

|كه قطعا اين قرآن سخن فرستاده‌اى ارجمند است (جبرئيل)

كه [قرآن‌] سخن فرشته بزرگوارى است.

(قسم به این آیات) که همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حق (جبرئیل) است.

که قرآن کلام فرستاده ای ارجمند و بزرگوار است.

كه اين سخن رسولى بزرگوار است.

که آن بر خوانده پیام‌آوری گرامی است‌

كه هر آينه اين [قرآن‌] گفتار فرستاده‌اى بزرگوار- جبرئيل

این قرآن، کلام (خدا و توسّط) فرستاده‌ی بزرگواری (جبرئیل نام برای محمّد پیغمبر اسلام، روانه شده) است.

که (قرآن) بی‌گمان سخن فرستاده‌ی بزرگواری است.

که آن است همانا گفتار فرستاده گرامی‌


التكوير ١٨ آیه ١٩ التكوير ٢٠
سوره : سوره التكوير
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إِنَّهُ»: ضمیر (هُ) به قرآن، یا به خبرهای پیشین مذکور در این سوره برمی‌گردد. این آیه جواب سوگندهای پیشین است. «رَسُولٍ»: مراد جبرئیل است.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - قرآن، کلام خداوند است. (إنّه لقول رسول) عنوان «رسول» گویاى آن است که او ابلاغ کننده قول است; نه گوینده آن.

۲ - خداوند براى ابلاغ قرآن، فرستاده اى را به سوى پیامبر(ص) گسیل داشت. (إنّه لقول رسول) ضمیر «إنّه» - به قرینه سیاق آیات - به قرآن برمى گردد. مراد از «رسول» - به قرینه مقابله این آیه با جمله «و ما هو بقول شیطان» در آیات بعد - مأمور ابلاغ قرآن به پیامبر(ص) است که در بعضى از سوره ها، جبرئیل عهده دار این وظیفه معرفى شده است.

۳ - فرستاده خداوند براى ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، واجد تمام کمالاتى است که براى پیام رسان ضرورى است. (رسول کریم) هر چیز که در زمینه مربوط به خود، والا مرتبه باشد با وصف «کَرَم» توصیف مى شود. (مفردات راغب)

۴ - جبرئیل، داراى ویژگى ها و رفتارى پسندیده و فرستاده اى بزرگوار براى ابلاغ قرآن (رسول کریم) «کرم» واژه اى است که در مورد زیبایى هاى والا و کارهاى پسندیده کاربرد دارد. (مفردات راغب)

۵ - خداوند، در تأکید بر مأموریت جبرئیل در ابلاغ قرآن به پیامبر(ص)، به ستارگان و شب و سپیده دم سوگند یاد کرده است. (فلاأُقسم بالخنّس ... و الّیل ... و الصبح ... إنّه لقول رسول کریم)

۶ - ارتباط پیامبر(ص) با فرشته وحى (إنّه لقول رسول کریم)

۷ - نزول قرآن، به صورت گفتار بوده است. (إنّه لقول)

موضوعات مرتبط

  • جبرئیل: عمل پسندیده جبرئیل ۴; فضایل جبرئیل ۴; کرامت جبرئیل ۴; مسؤولیت جبرئیل ۵; ویژگیهاى جبرئیل ۴
  • رسولان خدا :۲، ۴ فضایل رسولان خدا ۲، ۳ ۴; کمال رسولان خدا ۲، ۳ ۴
  • سخن: نقش سخن ۷
  • سوگند: سوگند به ستارگان ۵; سوگند به شب ۵; سوگند به صبح ۵
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۵; منشأ ابلاغ قرآن ۲; منشأ قرآن ۱; وحیانیت قرآن ۱; ویژگیهاى نزول قرآن ۷
  • محمد(ص): ابلاغ قرآن به محمد(ص) ۲، ۳، ۴، ۵; محمد(ص) و ملائکه وحى ۶

منابع