البلد ٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و یک زبان و دو لب؟!

و يك زبان و دو لب

و زبانى و دو لب.

و زبان و دو لب به او ندادیم؟

و یک زبان و دو لب؟

و يك زبان و دو لب؟

و زبانی و دو لب‌

و زبانى- كه بدان سخن مى‌گويد- و دو لب- كه دهان او را مى‌پوشاند و در سخن گفتن و خوردن و آشاميدن بدو كمك مى‌كند-؟

و زبانی و دو لب را نیافریده‌ایم؟

و زبانی و دو لب؟

و زبانی و لبانی‌


البلد ٨ آیه ٩ البلد ١٠
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«شَفَتَیْنِ»: مثنّی شَفَة، دو لب. یعنی ابزار دیدار و دستگاه گفتار و تمام وسائل اقتدار بنده، متعلّق به خدای دادار است. پس او کی دارا است؟ بلکه نادار است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - زبان و دو لب انسان، عطاى الهى و نعمت هایى بزرگ است. (و لسانًا و شفتین)

۲ - بى توجّهى به قدرت بیان و ابزار آن و غفلت از وابستگى آنها به خداوند، شگفت آور و سرزنش بار است. (ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتین)

۳ - خداوند به تمامى دانسته ها، نیت ها و افکار انسان، دانا است. (أیحسب أن لم یره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتین) تکیه بر ابزار سخن گفتن، در پاسخ کسى که از آگاهى خداوند غافل است، بیانگر این نکته است که چون زبان و لب ها - که انسان با آن معلومات و منویات خود را به دیگران انتقال مى دهد - آفریده خداوند است. پس نمى توان او را از ضمیر انسان ناآگاه دانست.

۴ - توجه به خدادادى بودن نعمت بیان و ابزار آن، مایه یقین به آگاهى خداوند از نیت ها، افکار و دانسته هاى انسان است. (أیحسب أن لم یره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتین)

موضوعات مرتبط

  • اعداد: عدد دو ۱
  • خدا: اهمیت نقش خدا ۲; عطایاى خدا ۱; علم غیب خدا ۳; نعمتهاى خدا ۱
  • ذکر: آثار ذکر ۴; ذکر نعمت بیان ۴
  • غفلت: سرزنش غفلت از قدرت بیان ۲; شگفتى غفلت از قدرت بیان ۲
  • نعمت: نعمت زبان ۱; نعمت لب ۱
  • یقین: زمینه یقین ۴; یقین به علم غیب خدا ۴

منابع