البلد ٢٠

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

بر آنها آتشی است فروبسته (که راه فراری از آن نیست)!

|بر آنها آتشى سرپوشيده است [كه راه نفسى ندارد]

بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد.

بر آن کافران آتشی سر پوشیده (که از آن راه گریزی نیست) احاطه خواهد کرد.

بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد [که هیچ راه گریزی از آن ندارند.]

نصيب آنهاست آتشى كه از هر سو سرش پوشيده است.

بر آنان آتشی چند لایه، [چیره‌] باشد

كه بر آنهاست آتشى فراگير و پوشنده- آتش دوزخ كه در آن روزنى نيست و همه را در خود فرومى‌پوشد-.

آتشی آنان را در بر خواهد گرفت که سرپوشیده و دربسته است!

بر (سر و سامان)شان آتشی سرپوشیده - هم‌چون طبقه‌ای - احاطه دارد.

بر ایشان است آتش افروخته (یا انبوه یا پوشیده)


البلد ١٩ آیه ٢٠ البلد ٢١
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«عَلَیْهِمْ»: بر آنان گماشته شده است. ایشان را در برگرفته است. «مُؤْصَدَةٌ»: در بسته. سرپوشیده. بر کوره سوزان دوزخ سرپوش گذاشته شده، و درهایش بسته گشته است، آیا دوزخیان، در چنین جائی، چه حالی خواهند داشت؟!


تفسیر

نکات آیه

۱ - کافران در آخرت، گرفتار آتشى مسلّط و فراگیرند، که تمام راه هاى گریز از آن بسته خواهد بود. (علیهم نار مؤصدة) «وَصیدَة»; یعنى، غرفه اى که در کوهستان براى حفاظت از اموال ساخته شود و جمله «اوصدت الباب»; یعنى، درب را بسته و محکم کردم (مفردات راغب). بنابراین «مؤصدة»، به معناى بسته شده و محکم است مانند محفظه اى که در دل کوه پدید آورند. حرف «على» در «علیهم»، بر سلطه کامل آتش و فراگیر بودن آن دلالت دارد.

۲ - عذاب کافران، همیشگى و فناناپذیر است. (علیهم نار مؤصدة) بسته بودنِ در، کنایه از استمرار عذاب است.

۳ - انکار آیات الهى، آزادنکردن بردگان و غذا ندادن به گرسنگان یتیم و مسکین و توصیه نکردن به صبر و ترحّم، مایه گرفتارى به آتش فراگیر و گریزناپذیر (فکّ رقبة ... و الذین کفروا ... علیهم نار مؤصدة)

موضوعات مرتبط

  • آیات خدا: کیفر اخروى تکذیب آیات خدا ۳
  • برده: کیفر اخروى اعراض از عتق برده ۳
  • صبر: کیفر اخروى اعراض از توصیه به صبر ۳
  • عذاب: جاودانگى عذاب اخروى ۳; موجبات عذاب اخروى ۳
  • کافران: احاطه آتش اخروى بر کافران ۱; بى یاورى کافران در قیامت ۱; جاودانگى عذاب اخروى کافران ۲; عذاب اخروى کافران ۱; عذاب استیصال کافران ۱
  • مساکین: کیفر اخروى اعراض از تأمین مساکین ۳
  • یتیم: کیفر اخروى اعراض از تأمین یتیم ۳

منابع