البلد ١٩

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و کسانی که آیات ما را انکار کرده‌اند افرادی شومند (که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می‌شود).

|و آنها كه به آيات ما كافر شدند اهل شومى و شقاوتند

و كسانى كه به انكار نشانه‌هاى ما پرداخته‌اند، آنانند ناخجستگان شوم.

و آنان که به آیات ما (قرآن و دیگر کتب آسمانی) کافر شدند آنها اهل شومی و شقاوتند (نامه عمل به دست چپ دارند).

و کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، آنان شقاوتمندان اند

و كسانى كه به آيات ما كافرند اهل شقاوتند.

و کسانی که به آیات ما انکار ورزیده‌اند، آنانند که اصحاب شمال‌اند

و كسانى كه به آيات ما كافر شدند، آنان شومان و بدبختانند

ولی کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و دلائل گسترده در گستره‌ی جهانی) ما را نپذیرند، ایشان سمت چپیها و اهل شقاوتند.

و کسانی که به انکار (و انگار) نشانه‌های ما پرداخته‌اند، آنانند (ناخجستگان:) شوم‌زدگان‌.

و آنان که کفر ورزیدند به آیتهای ما آنانند یاران چپ (یا شومی)


البلد ١٨ آیه ١٩ البلد ٢٠
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٧
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ»: سمت چپیها. اهل شقاوت. بدبیاران و بدبختان (نگا: واقعه / . «الْمَشْأَمَةِ»: سمت چپ. شومی و نحوست. بدبیاری و شقاوت.


تفسیر

نکات آیه

۱ - منکران آیات الهى که به بردگان، یتیمان و مسکینان خدمتى نکرده و صبر و ترحّم، را رواج ندهند، در آخرت گرفتار فرجامى شوم و نکبت بار خواهند شد. (و الذین کفروا بایتنا هم أصحب المشئمة) «مشأمة» از «شُؤم»، نقطه مقابل یُمْن (صحاح) گرفته شده است. (العین)

۲ - سمت چپ در آخرت، جایگاه استقرار کسانى است که به آیات الهى کفر ورزیده و از آزادسازى بردگان، غذا دادن به یتیمان و مستمندان و توصیه یکدیگر به صبر و ترحم، امتناع کرده اند. (فکّ رقبة ... و الذین کفروا بایتنا هم أصحب المشئمة) چنانچه «مشأمة» به معناى «سمت چپ» باشد - که در «صحاح» از جمله معانى آن شمرده شده است - برداشت یاد شده استفاده مى شود. کلمه «أصحاب»، بیانگر حضور طولانى «اصحاب المشأمة» در سمت چپ است به گونه اى که با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى گیرند.

۳ - جایگاه استقرار مردم در آخرت، براساس کردارشان، به آنان اختصاص خواهد یافت. (أُولئک أصحب المیمنة ... هم أصحب المشئمة)

۴ - کافران در آخرت، نامه عمل خویش را با دست چپ، دریافت خواهند کرد. هم أصحب المشئمة «سمت چپ و راست» در قیامت، ممکن است به معناى حقیقى آن نباشد تا از وجود جایگاهى حکایت کند که داراى سمت چپ و راست است; بلکه کنایه از مطلبى باشد که در آیات دیگر قرآن، با صراحت آمده است. بدین صورت که برخى نامه عمل خود را با دست راست و برخى با دست چپ دریافت مى کنند; در نتیجه دسته اول به «اصحاب الیمین» و «اصحاب المیمنة» نام گذارى شده و دسته دوم «اصحاب الشمال» و «اصحاب المشأمة»نام گرفته اند.

۵ - جایگاه مؤمنان در آخرت، نشانه عزّت و کرامت آنان و جایگاه کافران، پست و ذلّت آفرین است. (هم أصحب المشئمة) راست و چپ، کنایه از عظمت و پستى جایگاه است; زیرا در جوامع انسانى، مرسوم است که سمت راست، نشانه کرامت و سمت چپ رمز شوم بودن است; وگرنه راست و چپ حقیقى، وابسته به اعتبارات و با در نظر گرفتن مرکزیتى خاص است که در این آیات، از آن سخنى به میان نیامده است.

موضوعات مرتبط

  • آیات خدا: فرجام شوم مکذبان آیات خدا ۱; مکذبان آیات خدا در قیامت ۲
  • اصحاب شمال: اصحاب شمال در قیامت ۲; فرجام شوم اصحاب شمال ۱
  • برده: فرجام اخروى معرضان از عتق برده ۱; معرضان از عتق برده در قیامت ۲
  • عمل: آثار اخروى عمل ۳
  • قیامت: ملاکهاى سکونت در قیامت ۳; نامه عمل در قیامت ۴
  • کافران: تحقیر اخروى کافران ۵; ذلت اخروى کافران ۵; کافران در قیامت ۴، ۵; نامه عمل کافران ۴
  • مؤمنان: عزت اخروى مؤمنان ۵; کرامت اخروى مؤمنان ۵; مؤمنان در قیامت ۵
  • مساکین: فرجام اخروى معرضان از مساکین ۱; معرضان از مساکین در قیامت ۲
  • نامه عمل: نامه عمل در دست چپ ۴
  • یتیم: فرجام اخروى معرضان از یتیم ۱; معرضان از یتیم در قیامت ۲

منابع