البلد ١٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و تو نمی‌دانی آن گردنه چیست!

|و تو چه مى‌دانى آن گردنه چيست

و تو چه دانى كه آن گردنه [سخت‌] چيست؟

و چگونه توان دانست که آن عقبه (تکلیف و ایمان) چیست؟

و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟

و تو چه دانى كه گذرگاه سخت چيست؟

و تو چه دانی عقبه چیست‌

و تو چه دانى كه آن گريوه چيست؟

تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟

و چه شناساندت (که آن) گردنه چیست‌؟

و چه دانستت چیست آن پشته‌


البلد ١١ آیه ١٢ البلد ١٣
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٥
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«مَآ أَدْرَاکَ»: تو چه می‌دانی؟ (نگا: حاقّه / مدّثّر / ، مرسلات / ).


تفسیر

نکات آیه

۱ - انسان، در تشخیص تکالیف دشوارى که خداوند خواهان انجام گرفتن آن است، نیازمند وحى است. (و ما أدریک ما العقبة) «العقبة» گرچه مطلق است; ولى مراد از آن - به قرینه سیاق آیه - طریقه هاى سختى است که سلوک آن، مطلوب خداوند مى باشد; وگرنه شناخت مطلق کارهاى دشوار بر کسى سخت نیست.

۲ - تکالیف دشوار، داراى ارزشى فراتر از حد تصور و بیان، براى عموم مردم (و ما أدریک ما العقبة) استفهام در «ما أدراک» حقیقى نیست; بلکه عظمت «عقبة» و آسان نبودن درک حقیقت آن را بیان مى کند. در این استفهام، مخاطب خاصى مورد نظر نیست و نظیر ضرب المثل هاى رایج، هر فردى مى تواند مخاطب آن باشد.

موضوعات مرتبط

  • انسان: نیازهاى معنوى انسان ۱
  • تکلیف: ارزش تکلیف سخت ۲; زمینه تشخیص تکلیف سخت ۱
  • نیازها: نیاز به وحى ۱
  • وحى: نقش وحى ۱

منابع