البلد ١

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

قسم به این شهر مقدّس [= مکّه‌]،

سوگند به اين شهر [مكّه‌]

سوگند به اين شهر،

نه، سوگند به این بلد (مکّه معظّم و مسجد کعبه محترم).

قسم می خورم به این شهر،

قسم به اين شهر.

سوگند به این شهر می‌خورم‌

سوگند ياد مى‌كنم به اين شهر- مكه-.

سوگند به این شهر (مکّه که کعبه در آن است)!

به این شهر [:مکه] سوگند نمی‌خورم.

سوگند نیارم بدین شهر


سوره البلد آیه ١ البلد ٢
سوره : سوره البلد
نزول : ٣ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«لآ أُقْسِمُ ...»: سوگند می‌خورم (نگا: واقعه / ، حاقّه / ، قیامت / . «هذَا الْبَلَدِ»: این شهر. مراد مکّه است که بیت‌الحرام در آن است.


تفسیر

نکات آیه

۱ - سوگند مؤکّد خداوند به شهر مکه (لا أُقسم بهذا البلد) حرف «لا» در «لا أُقسم»، زاید و تأکیدى بر سوگند است. برخى گفته اند: «لا أُقسم» با همین ترکیب، کلمه قسم است و در سوگند مؤکّد، به کار مى رود، و برخى دیگر آن را براى نفى قسم دانسته و گفته اند: مراد این است که مدّعا بقدرى واضح است که سوگند نمى خواهد.

۲ - شهر مکه، سرزمینى باعظمت در پیشگاه خداوند (لا أُقسم بهذا البلد) تعبیر «لا أُقسم» - چه سوگند باشد و یا نفى سوگند - بیانگر عظمت شهر مکه است; زیرا در هر دو صورت، حاکى از شایستگى مکه براى سوگند است. جز این که در صورت نفى قسم، علاوه بر آن مى رساند که محتواى «لقد خلقنا الإنسان فى کبد» واضح و بى نیاز از سوگند است.

موضوعات مرتبط

  • سوگند: سوگند به مکه ۱
  • قرآن: سوگندهاى قرآن ۱
  • مکه: عظمت مکه ۲; فضیلت مکه ۲

منابع