البروج ٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

هنگامی که در کنار آن نشسته بودند،

آن وقت كه كنار آن نشسته بودند

آنگاه كه آنان بالاى آن [خندق به تماشا] نشسته بودند.

که بر کنار آن خندقهای آتش بنشستند.

هنگامی که آنان پیرامونش [به تماشا] نشسته بودند

آنگاه كه بر كنار آن آتش نشسته بودند،

آنگاه که آنان بر کناره آن نشسته بودند

آنگاه كه بر [كنار] آن نشسته بودند- تا شكنجه آن آتش افكنده‌شدگان را تماشا كنند-.

وقتی آنان بر کناره‌ی گودال آتش (به نظاره‌گری سوختن و جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند.

چون آنان بر بلندای آن نشسته‌اند.

گاهی که ایشانند بر آن نشستگان‌


البروج ٥ آیه ٦ البروج ٧
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«قُعُودٌ»: جمع قاعِد، نشستگان.


تفسیر

نکات آیه

۱ - اصحاب اخدود، اطراف حفره آتش گرد آمده، به تماشاى سوختن مؤمنان نشستند. (إذ هم علیها قعود) ضمیر «علیها»، به آتش برمى گردد و مراد مشرف بودن بر آتش است.

۲ - اصحاب اخدود، از سوختن مؤمنان هیچ اضطرابى در خود احساس نکرده، خاطرى آرام داشتند. (إذ هم علیها قعود) نشستن هنگام تماشاى سوختن مؤمنان، نشانگر آن است که براى تماشاگران، این حادثه اهمیت چندانى نداشت و آنان را برآشفته نمى ساخت.

۳ - اصحاب اخدود، به دلیل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره کردن آن، گرفتار نفرین خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند. (قتل أصحب الأُخدود ... إذ هم علیها قعود) کلمه «إذ»، ظرف براى «قتل» و بیانگر نقش آن لحظه در استحقاق نفرین است.

موضوعات مرتبط

  • اصحاب اخدود: آثار قساوت قلب اصحاب اخدود ۳; آرامش اصحاب اخدود ۲; قساوت قلب اصحاب اخدود ۲; قصه اصحاب اخدود ۱; کوره آدم سوزى اصحاب اخدود ۱، ۲; نفرین بر اصحاب اخدود ۳; هلاکت اصحاب اخدود ۳
  • مؤمنان: مؤمنان در کوره آدم سوزى ۱، ۲; ناظران سوختن مؤمنان ۱
  • نفرین خدا: مشمولان نفرین خدا ۳

منابع