البروج ١٨

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

لشکریان فرعون و ثمود؟!

|سپاه فرعون و ثمود

فرعون و ثمود بر تو آمد؟

داستان فرعون و قوم ثمود (که به کیفر کفر و دشمنی با رسل هلاک شدند).

[سپاهیان] فرعون و ثمود [که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناک دچار شدند؛]

لشكرهاى فرعون و قوم ثمود؟

فرعون و قوم ثمود

[لشكرهاى‌] فرعون و ثمود- قوم صالح-.

لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟

(سپاهیان) فرعون و ثمود.

فرعون و ثمود


البروج ١٧ آیه ١٨ البروج ١٩
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ»: مضاف، محذوف است و در اصل جنودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، بدل از (الْجُنُودِ) و مجرورند. «ثَمُودَ»: قوم پیغمبر خدا صالح بودند (نگا: هود / - ).

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - فرعونیان و قوم ثمود، لشکریانى درگیر با راه خدا و دشمن مؤمنان بودند. (فرعون و ثمود) به قرینه بدل بودن فرعون براى «الجنود»، قوم فرعون و آل او نیز مورد نظر است و اکتفا به نام او، به جهت ریاستش بر آنان است. ثمود، نام قوم حضرت صالح است که در برابر او، به دشمنى برخاسته و ناقه الهى را پى کردند.

۲ - فرعونیان و قوم ثمود، قدرت مندترین و سرسخت ترین مخالفان پیامبران، در امت هاى پیشین بودند. (فرعون و ثمود) در قرآن، خبر از هلاکت بسیارى از امت هاى گذشته مطرح شده است; بنابراین یاد کردن فرعونیان و ثمودیان از بین آنها، نشانه آن است که این دو دسته، از دیگران بارزتر بوده اند.

۳ - سرنوشت هلاکت بار فرعونیان و قوم ثمود، نمونه اى بارز از برخورد تند و قهرآمیز خداوند با کافران است. (إنّ بطش ربّک ... فرعون و ثمود)

۴ - فرجام فرعونیان و قوم ثمود، نشانگر حاکمیت اراده خداوند و ناتوانى سپاه کفر از رویارویى با او است. (فعّال لما یرید ... فرعون و ثمود)

۵ - فرجام فرعون و قوم ثمود، داستانى آشنا براى اهل مکّه و مایه عبرت براى همه مردمان (هل أتیک ... فرعون و ثمود) سوره «بروج» از سوره هاى مکى است و نام بردن امت هایى مخصوص براى عبرت گرفتن مکّیان از فرجام آنها، بیانگر آگاهى آنان از تاریخ اجمالى آن امت ها است.

موضوعات مرتبط

 • امتها: تاریخ امتها ۲
 • انبیا: تاریخ انبیا ۲; دشمنان انبیا ۲
 • خدا: حاکمیت اراده خدا ۴; دشمنان خدا ۱; نشانه هاى حاکمیت خدا ۴; نشانه هاى غضب خدا ۳
 • عبرت: عوامل عبرت ۵
 • فرعون: عبرت از فرجام فرعون ۵
 • فرعونیان: دشمنى فرعونیان ۱، ۲; فرجام شوم فرعونیان ۳; فرجام فرعونیان ۴; لجاجت فرعونیان ۲; هلاکت فرعونیان ۳
 • قوم ثمود: دشمنى قوم ثمود ۱، ۲; عبرت از فرجام قوم ثمود ۵; فرجام شوم قوم ثمود ۳; فرجام قوم ثمود ۴; لجاجت قوم ثمود ۲; هلاکت قوم ثمود ۳
 • کافران: خشونت با کافران ۳; نشانه هاى عجز کافران ۴
 • مؤمنان: دشمنان مؤمنان ۱
 • مغضوبان خدا :۳
 • مکه: اهل مکه و فرجام فرعون ۵; اهل مکه و فرجام قوم ثمود ۵; علم اهل مکه ۵

منابع