البروج ١٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

آیا داستان لشکرها به تو رسیده است،

|آيا خبر آن سپاهيان به تو رسيده است

آيا حديث [آن‌] سپاهيان:

آیا احوال جنود (شاهان گذشته) بر تو حکایت شده است؟

آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟

آيا داستان لشكرها را شنيده‌اى؟

آیا داستان سپاهیان به تو رسیده است؟

آيا خبر آن لشكرها به تو رسيده است؟

آیا خبر لشکرها و سپاهیان (کفّار) به تو رسیده است؟

آیا تو را حدیث سپاهیان آمد؟

آیا بیامدت داستان لشکرها


البروج ١٦ آیه ١٧ البروج ١٨
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«الْجُنُودِ»: جمع جند، لشکرها و سپاه‌ها. مراد گروهها و دسته‌های کافری است که خویشتن را برای مبارزه پیغمبران مجهّز نموده‌اند و با حق و حقیقت مبارزه کرده‌اند.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - اخبار پیشینیان، داراى نکاتى آموزنده و عبرت آور، حتى براى رسول خدا(ص) (هل أتیک حدیث الجنود)

۲ - سپاهیان فراوانى در برابر پیامبران گذشته، مقاومت کرده و نابود شدند. (هل أتیک حدیث الجنود) ویژگى هاى «جنود» - که در برداشت بالا آمده - به قرینه آیات بعد استفاده شده است.

۳ - یادآورى نابودى سربازان دشمن در گذشته تاریخ، مایه تقویت روحیه پیامبر(ص) و پیروان آن حضرت در برابر دشمنان (هل أتیک حدیث الجنود)

۴ - خداوند، ترغیب کننده مردم به مطالعه و بررسى فرجام لشکرهاى قدرتمند پیشین (هل أتیک حدیث الجنود) استفهام در «هل أتاک»، براى ترغیب به شنیدن پاسخ است; خطاب در آیه شریفه گرچه متوجّه شخص پیامبر(ص) است; ولى به قرینه سیاق آیات، تمام کسانى که در حیطه رسالت آن حضرت قرار دارند نیز مورد نظر است. در این موارد اختصاص خطاب، برخاسته از عظمت مخاطب و یا عهده دار بودن رهبرى جامعه و نظایر آن است.

۵ - برانگیختن مخاطب به دقّت در گفتار و تشویق او به شنیدن گزارش، روشى مطلوب در شیوه اطلاع رسانى (هل أتیک)

موضوعات مرتبط

  • امتها: اهمیت مطالعه فرجام امتها ۴; تاریخ امتها ۲; هلاکت امتها ۲
  • انبیا: تاریخ انبیا ۲
  • تاریخ: عبرت از تاریخ ۱
  • تبلیغ: روش تبلیغ ۵
  • خدا: تشویقهاى خدا ۴
  • دشمنان: هلاکت دشمنان ۳
  • ذکر: آثار ذکر تاریخ ۳
  • عبرت: عوامل عبرت ۱
  • محمد(ص): عبرت محمد(ص) ۱; عوامل تقویت روحیه محمد(ص) ۳
  • مسلمانان: عوامل تقویت روحیه مسلمانان ۳

منابع