البروج ١٦

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد!

|آنچه را بخواهد كننده است

هر چه را بخواهد انجام مى‌دهد.

هر چه بخواهد آن را در کمال قدرت و اختیار انجام دهد.

آنچه را بخواهد [بی آنکه بازدارنده ای در برابرش باشد] انجام می دهد. ….

هر چه را اراده كند به انجام مى‌رساند.

کردگار خواسته خویش‌

هر چه را بخواهد كننده است.

آنچه بخواهد، هرچه زودتر و باقدرت هرچه بیشتر به انجام می‌رساند.

آنچه می‌خواهد (نسبت به آن) فعّال است.

کننده هر آنچه خواهد


البروج ١٥ آیه ١٦ البروج ١٧
سوره : سوره البروج
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٣
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«فَعَّالٌ»: صیغه مبالغه فاعل، انجام دهنده‌ای که تمام کائنات توان و نیروی آن را ندارد که در راه اراده و تصمیم او ایجاد موانع کند، و هیچ مقاومتی در برابر فرمانش نیست. لذا مسأله معاد و زنده‌کردن مردگان بعد از مرگ، و کیفر و مجازات و شکنجه‌گران، برای قدرت مطلقه خداوند مشکل و دشوار نیست.


تفسیر

نکات آیه

۱ - خداوند، براساس اراده خویش عمل مى کند. (فعّال لما یرید) قید «لمایرید» بیانگر آن است که جز اراده خداوند، چیزى در افعال او نقش ندارد.

۲ - هیچ چیز نمى تواند مانع انجام دادن خواست خداوند شود. (فعّال لما یرید)

۳ - هیچ مانعى، خداوند را از انجام دادن وعده ها و تهدیدهاى اراده شده اش، بازنمى دارد. (فعّال لما یرید) ارتباط این آیه با آیه «إنّ بطش ربّک...» و «هو الغفور الودود»، بیانگر برداشت یاد شده است.

۴ - خداوند، هر چه را اراده کند، به طور کامل و به دون فوت وقت انجام مى دهد. (فعّال لما یرید) صیغه مبالغه «فعّال»، مبالغه در ویژگى هاى فعل; از قبیل «زمان دقیق»، «کمالات» و نظائر آن است.

۵ - افعال الهى، بى حد و حصر است. (فعّال لما یرید) مبالغه «فعّال»، ممکن است در رابطه با تعداد افعال خداوند باشد.

موضوعات مرتبط

  • خدا: آثار اراده خدا ۱، ۳; حتمیت اراده خدا ۴; حتمیت تهدیدهاى خدا ۳; حتمیت مشیت خدا ۲; حتمیت وعده هاى خدا ۳; سرعت اراده خدا ۴; منشأ افعال خدا ۱; وسعت افعال خدا ۵; ویژگیهاى اراده خدا ۴

منابع