الإنفطار ٤

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد (و مردگان خارج شوند)،

و آن‌گاه كه قبرها زير و رو شوند

و آنگاه كه گورها زير و زبر شوند،

و هنگامی که قبرها زیر و رو شود (و خلایق از آنها بر انگیخته شوند).

و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند،

و آنگاه كه قبرها زير و زبر گردند،

و چون گورها زیر و زبر شود

و آنگاه كه گورها زير و زبر گردند- تا مردگان زنده بيرون آيند-،

و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و مردگان زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند و برای حساب آماده می‌شوند).

و هنگامی که گورها (زیر و زبر و) انگیخته شوند.

و گاهی که گورها برانگیخته شود


الإنفطار ٣ آیه ٤ الإنفطار ٥
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«بُعْثِرَتْ»: زیر و رو گردانده شد. پراکنده و گشوده گردانده شد.


تفسیر

نکات آیه

۱ - قبرها هنگام برپایى قیامت، زیر و رو شده و هر چه در آن است بیرون ریخته خواهد شد. (و إذا القبور بعثرت) معناى «بعثرت»، این است که خاک قبرها زیر و رو شود و هر آنچه در آن است، پراکنده گردد. از آن جا که فعل «بعثر» متضمن معناى «بُعِثَ» و «اُثیرَ» است، بعید نیست این فعل مرکب از آن دو فعل باشد. (مفردات راغب)

۲ - دفن آخرین نسل انسان در زمین با به هم ریختن آسمان و ستارگان و زمین، فاصله چندانى نخواهد داشت. * (و إذا القبور بعثرت) تعبیر «قبر» و زیر و رو شدن خاک آن، ممکن است حاکى از این باشد که هنگام پایان یافتن دنیا و آغاز آخرت، بقایاى جسم برخى از انسان ها در قبرها باقى خواهد ماند. کلمه «القبور» - به دلیل داشتن «ال» استغراق - همه قبرهاى موجود در آن زمان را شامل مى شود. در نتیجه باید گفت این آیه، درباره سایر انسان ها - که چیزى از جسمشان باقى نمانده باشد - سخنى نگفته است.

۳ - بیرون آمدن اجساد مردگان از قبرها، پیش درآمدى بر احضار انسان ها در صحنه قیامت است. (و إذا القبور بعثرت) مراد از زیر و رو شدن قبرها - به قرینه آیه بعد - فراهم شدن مقدمات حضور انسان ها در محشر است.

۴ - قیامت، روز زنده شدن مردگان (و إذا القبور بعثرت) بیرون ریخته شدن آنچه در قبرها هست، کنایه از زنده شدن مردگان در قیامت است. تعبیر «قبر» در این آیه، ممکن است هر نقطه اى از جهان را - که از بقایاى انسان در آن اثرى باشد - شامل گردد. بنابراین، آیه شریفه، شامل تمامى انسان ها خواهد بود.

۵ - معاد، جسمانى است. (و إذا القبور بعثرت)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: انهدام آسمان ۲
  • انسان: خروج انسان ها از قبر ۱; دفن آخرین انسان ۲; زمینه حشر اخروى انسان ها ۳
  • زمین: انهدام زمین ۲
  • ستارگان: انهدام ستارگان ۲
  • قیامت: قبرها در قیامت ۱; نشانه هاى قیامت ۱، ۲; ویژگیهاى قیامت ۴
  • مردگان: احیاى مردگان ۳، ۴
  • معاد: معاد جسمانى ۵

منابع