الإنفطار ٣

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود،

و آن‌گاه كه درياها درهم روان شوند

و آنگاه كه درياها از جا بركنده گردند،

و هنگامی که آب دریاها روان گردد (تا به هم پیوسته همه یک دریا شود).

و هنگامی که دریاها شکافته شوند [و به هم بپیوندند]

و آنگاه كه درياها به هم بپيوندند،

و چون دریاها به هم راه یابند

و آنگاه كه درياها شكافته و در هم روان شوند،

و هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند. و به هم می‌پیوندند.

و هنگامی که دریاها بسیار روان شوند (و فوران کنند).

و گاهی که دریاها شکافته شود


الإنفطار ٢ آیه ٣ الإنفطار ٤
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«فُجِّرَتْ»: برجوشانده شدند و راه آنها به هم بازگردانده شد. یعنی کوهها و تپه‌ها و ارتفاعات سواحل دریاها برداشته شد و آب دریاها به هم آمیخته گردید. منفجر گردانده شد. یعنی اتمهای دو عنصر اساسی آب، اکسیژن و ئیدروژن، بر اثر یک جرقّه و واکنش، آزاد و منفجر گردید (نگا: نمونه، تفهیم‌القرآن).


تفسیر

نکات آیه

۱ - پیدایش شکاف هاى وسیع و فراوان در دریاها و راه یافتن آب آنها به نقاط دیگر زمین، در آستانه قیامت (و إذا البحار فجّرت) «فجر» به معناى ایجاد شکاف وسیع (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاییس اللغة) است. باب تفعیل این کلمه، دلالت بر کثرت دارد. (تاج العروس)

۲ - ساختار زمین نیز مانند آسمان و ستارگان، در آستانه قیامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در پیکره آن پدیدار خواهد شد. (إذا السماء ... و إذا الکواکب ... و إذا البحار فجّرت)

موضوعات مرتبط

  • آسمان: شکافتن آسمان ۲
  • دریاها: شکافتن دریاها ۱
  • زمین: شکافتن زمین ۲
  • ستارگان: شکافتن ستارگان ۲
  • قیامت: آسمان در قیامت ۲; دریاها در قیامت ۱; زمین در قیامت ۲; ستارگان در قیامت ۲; نشانه هاى قیامت ۱

منابع