الإنفطار ٢

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند،

و آن‌گاه كه اختران پراكنده شوند

و آنگاه كه اختران پراكنده شوند،

و هنگامی که ستارگان آسمان فرو ریزند.

و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند

و آنگاه كه ستارگان پراكنده شوند،

و چون ستارگان فروریزند

و آنگاه كه ستارگان پراكنده شوند- فروريزند-،

و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند.

و هنگامی که اختران پراکنده شوند.

و گاهی که ستارگان بپاشد (یا بریزد)


الإنفطار ١ آیه ٢ الإنفطار ٣
سوره : سوره الإنفطار
نزول : ١ بعثت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ٤
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«إنتَثَرَتْ»: پراکنده شد. از هم پاشید.

آیات مرتبط (تعداد ریشه‌های مشترک)

تفسیر

نکات آیه

۱ - تمامى ستارگان در آستانه قیامت، افشانده و پراکنده خواهند شد. (و إذا الکواکب انتثرت) «انتثار» به معناى تفرق یا پاشیده شدن است. (تاج العروس)

۲ - استقرار ستارگان در جایگاه خود، سامان یافته و محکوم نظمى حاکم بر همه آنها است. (و إذا الکواکب انتثرت)

۳ - متلاشى شدن نظم حاکم بر ستارگان در آستانه قیامت (و إذا الکواکب انتثرت)

۴ - فروپاشى ساختار آسمان، زمینه به هم ریختن نظم ستارگان * (إذا السماء انفطرت . و إذا الکواکب انتثرت) ترتیب ذکرى دو حادثه، ممکن است ناظر به ترتیب حقیقى آنها باشد.

موضوعات مرتبط

  • آسمان: آثار انهدام آسمان ۴
  • ستارگان: انهدام ستارگان ۱، ۳; پراکندگى ستارگان ۱; حاکم ستارگان ۲; زمینه انهدام ستارگان ۴; نظم ستارگان ۲; ویژگیهاى ستارگان ۱، ۲
  • قیامت: ستارگان در قیامت ۱، ۳; نشانه هاى قیامت ۱، ۳

منابع